نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121066

چکیده

  در این مقاله دو بیمار دچار شکستگی یاتروژنیک گردن ران به دنبال درمان شکستگی دیافیز فمور با میله داخل کانال در اثر اشتباهات تکنیکی، معرفی شدند . اگرچه این عارضه بسیار نادر است اما به دلیل مشکلات فراوان ناشی از آن، لازم است به دقت از وقوع آن جلوگیری شود. به نظر می‌رسد وارد کردن میله از حفره پیریفورمیس، افزایش زاویه بین گردن و تنه ران ( کوکساوالگا ) و وارد کردن بیش از حد میله به داخل کانال باعث افزایش احتمال شکستگی گردن فمور در زمان ثابت کردن تنه با میله داخل کانال گردید .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iatrogenic Femoral Neck Fracture Following Femoral Shaft Intramedullary Nailing (Report of One Case)

نویسندگان [English]

 • Gholamhossein Kazemian
 • Gholamhossein Kazemian
 • Reza Tavakoli Darestani
 • Mohammad Emami Tehrani Moghaddam
 • Alireza Manafi Rasi
 • Behrouz Asghari
 • Ali Nemati
 • Farshad Safdari

چکیده [English]

  Two patients with iatrogenic femoral neck fracture following intramedullary fixation of the diaphyseal fractures are reported. This is a rare complication of intramedullary nailing (IMN), has poor prognosis and is preventable. It seems that choosing the piriformis fossa as the entry point, increased neck-shaft angle (coxa valga) and excessive nail insertion increased the risk of the iatrogenic neck fracture.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Femur neck fractures
 • Fracture fixation, intramedullary
 • Femoral fractures