نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

10.22034/ijos.2020.121054

چکیده

پیش‌زمینه: انکندروم شایع‌ترین تومور خوش‌خیم استخوانی دست است که با تظاهرات متفاوتی مانند تورم، درد، بدشکلی و شکستگی ظاهر می‌شود. درمان‌های جراحی متفاوتی برای این تومور گزارش شده که به منظور جلوگیری از شکستگی و پیشرفت بدشکلی بوده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی نتایج درمان بیماران انکندروم با روش کورتاژ به تنهایی بود. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی، ۱۷ بیمار با میانگین سنی ۳۲سال که طی ۶ سال با تشخیص انکندروم دست در یک مرکز درمانی تهران جراحی شدند، مورد بررسی قرار گرفتند. تمامی بیماران با روش خارج کردن تومور بدون پرکردن حفره حاصل درمان شدند. بیماران از نظر دامنه حرکت، قدرت مچ دست و طبقه‌بندی پرتونگاری «توردی» (Tordai) بررسی شدند. یافته‌ها: در پیگیری 2/15 ماهه (۸۸-۱۲ ماه) در هیچ موردی عود تومور دیده نشد و تمامی بیماران دامنه حرکت انگشت قبل از عمل را بدست آوردند. نتیجه‌گیری: جراحی انکندروم دست با کورتاژ تنها و بدون پرکردن حفره حاصل، نتایج رضایت‌بخشی از ‌نظر احتمال عود و قدرت حرکت انگشتان بدست خواهد آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Curettage Alone with no Graft in Enchondroma of Hand

نویسندگان [English]

  • Reza Shahriar Kamrani
  • Seyyed Hossein Shafiei
  • Lida Shafieian

چکیده [English]

Background: Enchondroma is the most common benign bone tumor in hand, which can be seen in various manifestations such as swelling, pain, deformity and pathologic fracture. Different surgical treatments were reported for enchondroma to prevent the progressive deformity and pathological fractures. The purpose of this study was to investigate the result of treatment of enchondroma of hand with curettage alone. Methods: In a cross sectional study, 17 patients with average age of 32 years with enchondroma of hand who were operated in a 6-year period in a training hospital in Tehran-Iran were evaluated. The patients received the treatment of tumor removal without filling the resultant defect. The cases were evaluated for range of motion, grip power and radiographic Tordai classification. Results: In a 15.2 month (12-88 months) follow-up no recurrence was observed and all of the patients re-gained their previous finger range of motion. Conclusion: Treatment of enchondroma of hand with curettage alone, without filling the defect would result in satisfactory outcome with low recurrence rate and good restoration of power and function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chondroma
  • Curettage
  • Hand