نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22034/ijos.2020.121051

چکیده

مهندسی بافت علمی است که با هدف ایجاد جایگزین‌های زیستی که امکان بازیابی، حفظ و بهبود عملکرد بافت صدمه دیده را داشته باشند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. اجزای اصلی در مهندسی بافت داربست، سلول‌ها و فاکتورهای رشد هستند. وجود بیوری‌اکتورها نیز جزء ارکان مهندسی بافت محسوب می‌شود. داربست یک ساختار سه‌بعدی است که به‌عنوان چارچوبی برای هدایت سلول‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و جایگزینی برای ماتریکس خارج سلولی محسوب می‌شود. سلول‌ها به درون داربست نفوذ کرده و با‌توجه به سیگنال‌های فیزیکی و شیمیایی که در محیط اطراف آنها قرار دارد شروع به رشد، تمایز، تکثیر و مهاجرت می‌کنند و در صورت مساعد بودن شرایط محیطی ماتریکس خارج سلولی را ترشح کرده و بافت جدید را ایجاد می‌نمایند. علم مهندسی بافت به ساخت داربست‌های مناسب برای لانه‌گزینی سلول‌ها، ایجاد و حفظ شرایط محیطی مساعد برای ادامه‌ حیات سلولی و در نتیجه کنترل تمام فاکتورهای موثر بر ایجاد یک بافت جدید می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Introduction on Tissue Engineering

نویسندگان [English]

  • Soheila Ali Akbari Ghavimi 1
  • Mehran Solati Hashjin 2
  • Mohammad Hossein Ebrahimzadeh 2

چکیده [English]

Tissue engineering is a science to generate biological substitutes for regeneration, preservation and better operation of damaged tissues. Main components of tissue engineering are scaffolds, cells and growth factors. Also, bioreactors seem to be one of the fundamental parts. Scaffold is a 3D structure as a framework to support cell growth and extra cellular matrix deposition. Cells penetrate to scaffolds and grow, differentiate, proliferate and migrate according to physical and chemical signals. If the environment is appropriate for cells, they deposit ECM and new tissue will be formed. Tissue engineering science is to fabricate scaffolds which are suitable for cellular homing, to create and retain appropriate environment for cell maintenance and to control all the parameters which is important to generate new tissues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tissue engineering
  • Science
  • Cells