نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

2 بیمارستان نیروی هوایی ولیعصر

10.22034/ijos.2020.121050

چکیده

کیست هیداتید اولیۀ بافت عضلانی آن‌قدر نادر است که گاهی اوقات در تشخیص‌های افتراقی توده‌های کیستیک در مناطق اندمیک قرار نمی‌گیرد. تشخیص به موقع و دقیق بسیار مهم است تا از بیوپسی غیرضروری ممانعت به عمل آید. در این گزارش یک مرد 40 ساله با شکایت از تورم و درد تشدید شونده در بازوی دست راست به دنبال اثر فشاری توده ارائه می‌شود. با توجه به علایم بالینی و یافته‌های تصویربرداری پاتوگنومیک ولی نادر بیماری هیداتید مانند « علامت نیلوفرآبی»، شک در تشخیص ایجاد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hydatid Cyst in Brachioradialis Muscle of the Arm (Report of One Case)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mardani-Kivi 1
  • Reza Keihani 2
  • Keyhan Hashemi-Motlagh 1
  • Khashayar Saheb-Ekhtiari 1

1

2

چکیده [English]

Primary hydatid cyst of the muscle is so rare that it would not usually be considered in the differential diagnosis of soft tissue tumor even in endemic regions. A 40 year old male presented with a swelling and increscent pain following a pressure mass in the right arm. Diagnosis is suspected according to clinical symptoms and pathognomic but rare imaging findings of hydatid disease including "water lily sign".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydatid cyst
  • Muscles
  • Arm