نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

3 دانشگاه علوم پزشکی همدان

10.22034/ijos.2020.121049

چکیده

پیش‌زمینه: به منظور بررسی‌های قبل از عمل جراحی در بیماران اسکولیوز، پرتونگاری ایستاده و خمیده به طرفین انجام می‌شود که به‌وسیله آن می‌توان اندازه و میزان انعطاف‌پذیری اسکولیوز تعیین و روش درمانی مناسب برای هر بیمار را مشخص نمود. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین زاویه اسکولیوز در پرتونگاری خمیده به طرفین و اندازه نهایی اسکولیوز باقی‌مانده پس از جراحی و پاسخ به این سوال است که آیا می‌توان استفاده از پرتونگاری‌های خمیده به طرفین میزان اصلاح بعد از عمل جراحی را پیش‌بینی نمود؟ مواد و روش‌ها: در این مطالعه که به صورت مقطعی انجام شد، ۸۳ بیمار مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک بررسی و براساس طبقه‌بندی «لنکه» گروه‌بندی شدند. زاویه اسکولیوز در پرتونگاری‌‌های ایستاده و خمیده به طرفین در هر گروه توسط دو جراح ستون‌ فقرات به‌صورت جداگانه اندازه‌گیری و با پرتونگاری‌‌های بعد از عمل جراحی مقایسه شدند . یافته‌ها: در تمام گروه‌ها بین اندازه زاویه اسکولیوز در پرتونگاری خمیده به طرفین قبل از عمل جراحی و زاویه اسکولیوز بعد از عمل جراحی اختلاف معنی‌دار وجود داشت. نتیجه‌گیری: با استفاده از پرتونگاری‌های خمیده به طرفین نمی‌توان میزان نهایی اصلاح اسکولیوز به‌وسیله عمل جراحی را به‌طور دقیق پیش‌بینی نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Is There a Good Correlation between Pre-Operative Spine Bending Films and Post-Operative Values in Curve Magnitude in Idiopathic Scoliosis?

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Ameri 1
 • Hossein Vahidtari 1
 • Hassan Ghandhari 1
 • Hamid Behtash 1
 • Bahram Mobini 1
 • Mohammad Saleh Ganjavian 1
 • Afshin Ahmadzadeh Heshmati 2
 • Arash Motaghi 3

1

2

3

چکیده [English]

Background: Standing and bending radiographies are pre-operative studies performed in patients with scoliosis to determine flexibility and appropriate treatment planning. The purpose of this study is to find correlation between pre-operative supine bending radiography and final scoliosis correction after surgery to find out if pre-operative bending radiographies could predict post operative final scoliosis correction. Methods: In a cross-sectional study, 83 patients with idiopathic scoliosis were studied and grouped based on Lenke classification of idiopathic scoliosis. Scoliosis curve was measured in standing and bending radiographs by 2 spine surgeons separately and the measurements were compared with post-operative curves. Results: The post-operative measurements were always different from pre-operative bending film values. Conclusion: We cannot predict final scoliosis precisely from pre-operative supine bending radiographs in patients with idiopathic scoliosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scoliosis
 • Radiography
 • Pliability