نویسندگان

1 دانشگاه امیرکبیر

2 دانشگاه آزاد اسلامی ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

10.22034/ijos.2020.121044

چکیده

پیش‌زمینه: با توجه به شیوع بالای پارگی رباط متقاطع جلویی در ورزشکاران، روش­های متعددی جهت بازسازی آرتروسکوپیک این رباط پیشنهاد شده ­است. هدف از این بررسی، مقایسه پایداری زانو با دو روش جراحی «تک باندل» و «دوباندل» بود.  مواد و روش‌ها: مدل کامپیوتری زانو به همراه رباط‌های مفصل زانو ساخته شد. این مدل پس از بازسازی رباط به روش تک و دو باندل، ابتدا در ۳۰درجه خمش زانو تحت با­رهای مجزای جلویی، گشتاور والگوس و گشتاور چرخشی قرار گرفت. در حالت دوم، در طول خمش تحت وزن‌گذاری از حالت راست تا ۷۰درجه خمش، نیروی جلویی ۱۳۴ نیوتن وارد شد. در حالت سوم، زانو تحت بارگذاری­ چرخشی که ‌می­تواند منجر به آسیب رباط متقاطع شوند قرار گرفت.  یافته­ها: نتایج نشان دادند در شبیه‌سازی تفاوت محسوسی بین دو روش جراحی بارگذاری ایزوله بدست نیامد. ولی در مدل‌های تحت وزن دوم و سوم کشش رباط در «دو باندل» ۴ برابر بیشتر از هریک از رباط‌های «تک باندل» بود. در مدل دوم، «تک باندل» در بیشترین حالت ۷ میلی‌متر جابجایی بیشتری نسبت به «دو باندل» داشت. در مدل سوم «دو باندل» نسبت به «تک‌باندل» مقاومت بیشتری در برابر گشتاور والگوس داشت و میزان چرخش داخلی نیز در «دو باندل» کنترل شده­تر بود.   نتیجه­گیری: از نظر بیومکانیکال نتیجه تست عملکردی و پایداری زانو در بازسازی پیوند به روش «دوباندل» در حرکات غیر­ایزوله و سه‌بعدی بهتر از «تک باندل» می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of ''Single Bundle" with ''Doulbe Bundle'' ACL Reconstruction (A Computerized Knee Model Testing)

نویسندگان [English]

  • Azin Zargham 1
  • Karim Leilnahari 2
  • Soheil Mehdipoor 3
  • Elnaz Nouri 2
  • Sohrab Keihani 3

چکیده [English]

Background: Anterior cruciate ligament (ACL) tear is a common injury in sports. Different technigues for reconstruction of this ligament have been suggested. This paper compares the knee kinematics between "single bundle" and "double bundle" ACL reconstruction with hamstring tendon in a computerized knee model. Methods: A computer-knee modle was constructed. Then "single bundle" and "double bundle" ACL reconstruction was performed. The knee stability and ligament tension were tested in 3 different settings: 1) At 30° knee flexion under isolated postero-anterior load, valgus and rotational torque was applied, 2) In weight-bearing flexion range (from extension to 70° of flexion) an anterior load of 134 Newton was applied, 3) Knee model was loaded by a non-contact pivot farce to produce ACL rupture. Results: The results showed no significant difference between "single bundle" and "double bundle" under isolated loading. The second and third model, however, showed 4 times greater tension on the ligament in "single bundle". The "single bundle" in the second technique of testing (weight bearing) showed at most 7 mm more displacement compared with "double bundle". In the third testing technique "double bundle" was stronger than "single bundle" in valgus torque resistance. The internal rotation stability was also more in "double bundle". Conclusion: Functional stability of knee model of ACL reconstruction with a "double bundle" graft is superior to a "single bundle" graft.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reconstruction
  • Anterior cruciate ligament
  • knee
  • Transplants