نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

2 «دانشگاه علوم پزشکی تهران

10.22034/ijos.2020.121043

چکیده

کندرودیسپلازی پانکتاتا که با کلسیفیکاسیون منقوط اپی‌فیز طی سال اول تولد و تأخیر در استخوانی شدن آن به همراه اختلالاتی مانند کاتاراکت و کوتاهی اندام‌ها مشخص می‌گردد، می‌تواند با دررفتگی مفصل ران یا کوکسا وارا همراه باشد. در این گزارش یک مورد از این نوع دیسپلازی اسکلتی نادر مطرح می‌گردد که به‌علت تشخیص دررفتگی مفصل ران دو طرف به‌مدت طولانی با پاولیک هارنس درمان شد. استفاده از سونوگرافی و ام‌آرآی قبل از انجام عمل جراحی برای جااندازی باز، موقعیت صحیح سر غضروفی هر دو فمور در استابولوم و وجود کوکسا وارای واضح دو طرفه را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hip in Chondrodysplasia Punctata Simulating Congenital Dislocation (Report of One Case)

نویسندگان [English]

  • Amirreza Farhoud 1
  • Reza Yousefian 2
  • Soroush Baghdadi 2
  • Taghi Baghdadi 2

چکیده [English]

Chondrodysplasia punctata, characterized by transient and stippled calcification in epiphyses during first year of life and delay of their ossification, and disorders such as cataract and short limbs could present with congenital dislocation of hips or coxa vara. In this case report, a case of this rare skeletal dysplasia is introduced that had been treated with pavlic harness as bilateral CDH for long time. Ultrasonography and MRI before open reduction of hips demonstrated reduced cartilaginous femoral heads in acetabulums and bilateral coxa vara.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chondrodysplasia punctata
  • Hip joint
  • Hip Dislocation