نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

10.22034/ijos.2020.121041

چکیده

پیش‌زمینه: شکستگی استخوان ران از شایع‌ترین شکستگی‌‌ها به‌دنبال ضربه می‌باشد و می‌تواند منجر به عوارض طولانی‌مدت و ناتوانی وسیع شود. در این مطالعه نتایج درمان شکستگی‌های تنه استخوان ران به دو روش پلاک‌گذاری و میله داخل استخوانی قفل شونده به روش باز مقایسه شدند.
مواد و روش‌ها: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی، 63 بیمار دچار شکستگی تنه استخوان ران با روش پلاک‌گذاری و 61 بیمار با روش میله‌ داخل استخوانی قفل شونده در دو بیمارستان آموزشی اهواز مطالعه شدند. میانگین سنی بیماران 1/31 سال (60-15 سال) و مدت زمان پیگیری یک سال بود.
یافته‌ها: میانگین زمان جوش‌خوردگی در گروه میله‌گذاری 8/19 هفته و در گروه پلاک 6/21 هفته بود. در گروه میله‌گذاری‌ 2 مورد عفونت، 5 مورد جوش‌نخوردگی و 2 مورد نارسایی وسیله؛ و در گروه پلاک‌گذاری این موارد به ترتیب 10، 5 و 9 مورد بودند. 59 بیمار در گروه میله‌گذاری و 45 بیمار در گروه پلاک‌‌گذاری دامنه حرکتی زانو بیش از 90 درجه بدست آوردند. شایع‌ترین شکایت در گروه میله‌گذاری، لنگش در 35 بیمار (4/57%) بود.
نتیجه‌گیری: باتوجه به عوارض بالای پلاک‌گذاری نسبت به میله داخل استخوانی باز در شرایط مساوی و در مواردی که میله‌گذاری بسته مقدور نمی‌باشد جهت تثبیت شکستگی‌های تنه استخوان ران میله‌گذاری داخل استخوانی باز نسبت به پلاک‌گذاری ارجح می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surgery in Femoral Shaft Fractures in Adults (A Comparative Study between Plating and Open Interlocking Nailing)

نویسندگان [English]

  • Seyed Abdolhossein Mehdinassab
  • Nasser Sarrafan
  • Reza Eerabian

چکیده [English]

Background: Femoral fracture is one of the most common long bone fractures in the body that can lead to long term complications and significant disability unless properly treated. The aim of this study was to compare the results of plating with open interlocking nail in closed femoral shaft fractures.
Methods: In a clinical trial study, 63 cases of type A and B femoral shaft fractures treated with plating and 61 with open interlocking nail fixation were evaluated in two training hospital in Ahvaz-Iran in a one-year follow-up. The mean age of patients was 31.1 years (15-60 years).
Results: The mean :::union::: time in the "nailed group" was 19.8 weeks and in the "plated group" 21.6 weeks. The complications in the "nailed group" included 2 infection, 5 non:::union::: and 2 device failures while the same complications were 10, 15 and 9 respectively in the "plated group". 59 patients in the "nailed" and 45 in the "plated group" had obtained over 90 degrees of knee motion. The most common complication that was observed in the "nailed group" was limping in 35 patients (57.4%).
Conclusion: Treatment of type A and B femoral shaft fractures in adults will result in less number of complications and better range of motion when treated with interlocking nailing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Femoral fractures
  • Fracture fixation
  • adult