نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا.. (عج)

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121037

چکیده

پیش‌زمینه: تغذیه کافی و مناسب نقش مهمی در قدرت و سلامت استخوان‌ها دارند. در کنار اجزای اصلی معدنی استخوان نظیر کلسیم، فسفر و ویتامین «د»، سایر مواد مغذی مثل بورون و فلوراید نیز تأثیرگذار هستند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر مواد مطرح بر خواص مکانیکی بافت‌های استخوانی و هورمون‌های متابولیکی استخوان در موش صحرایی بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه 34 موش نر ویستار به 5 گروه: «کنترل» (گروه 1: 8 موش) «فلوراید» (گروه 2: 7 موش)، «فلوراید، بورون» (گروه 3: 7 موش) ، «فلوراید، کلسیم، ویتامین د» (گروه 4:‌ 5 موش)، و «فلوراید، بورون، کلسیم، ویتامین د» (گروه 5: 7 موش) تقسیم شدند. بورون به مقدار 23/1 میلی‌‌گرم، کلسیم و ویتامین «د» 210 میلی‌گرم 55 واحد و فلوراید 7/0 میلی‌‌گرم به ازای هر موش روزانه به مدت 8 هفته به آب آشامیدنی اضافه شد. سپس نمونه‌های استخوانی و خون بطنی جمع‌آوری شد. تغییر در خواص مکانیکی فمور و مهره پنجم کمر بررسی گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد ترکیب فلوراید و بورون مناسب‌ترین تاثیر را بر خواص مکانیکی و هورمون‌های مرتبط با متابولیسم استخوان داشت. تجویز فلوراید و بورون آثار مثبت بیشتری به‌ویژه بر روی سفتی و استحکام استخوان حتی در مقایسه با مصرف کلسیم و ویتامین «د» به‌جای گذاشت. نتیجه‌گیری: در درمان مشکلات تراکم استخوان در انسان، استفاده همزمان از فلوراید و بورون می‌تواند نقش داشته باشد و مطالعات حیوانی بیشتری را برای تعین نقش درمانی و عوارض آنها طلب می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Supplementation of Ca, Vit D, Boron and Increased Flouride Intake on Mechanical Properties of Bone and Metabolic Hormones in Rat

نویسندگان [English]

 • Ghader Ghanizadeh 1
 • Mohammad Reza Naghii 1
 • Giti Torkaman 2
 • Mohamood Mofid 1
 • Mehdi Hedayati 3
 • Peyman Darwishi 1
 • Yousef Ebrahimpoor 1

1

2

3

چکیده [English]

Background: Optimal nutrition plays a role in formation and maintenance of bone. Besides major components of mineralization such as Ca, P and Vitamin D, other nutrients like Boron and Fluoride have also beneficial role. In this study, we are reporting the effect of these elements on metabolic hormones and biomechanical parameters of bone in rat. Methods: 34 male wistar rats were divided into five groups: Control diet, Fluoride, Fluoride+Boron, Fluoride+ Ca+D, and Fluoride+B+Ca+D. Boron equal to 1.23 mg, Ca and Vit D 210 mg-55 IU and F, 0.7 mg/rat/day was added to their drinking water for 8 weeks. The serum level of the above elements was analyzed. The change in mechanical properties of femur and fifth vertebral body were also tested. Results: The addition of F+B intake revealed significant effects on bone mechanical changes properties and bone metabolic hormones. These findings suggested that combined intake of the above two elements had beneficial effect on bone stinffness and breaking strenght compared with Ca+Vit D supplementation. Conclusion: Dealing with health problems related to the skeletal system in humans, this paper justifies further investigation into the role of Boron and Fluoride in bone mass and strength.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Boron
 • Calcium
 • Floride
 • Vitamin D
 • Bone and Bones