نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

10.22034/ijos.2020.121036

چکیده

نوشتن مقاله علمی یکی از چالش‌های دستیاران، اساتید و محققان بالینی است، بخصوص اگر آموزش مقاله‌نویسی ندیده باشند. لازمه مقاله‌نویسی توانایی در دو بعد می‌باشد: توانایی علمی که نشان دهنده سطح دانش و تسلط نویسنده به موضوع تحقیق، و هنر مقاله‌نویسی که عبارت از توانایی در نگارش صحیح فارسی یا انگلیسی، توانایی در انتخاب محتوای مقاله و توانایی در نحوه کنار هم گذاشتن محتویات برای ایجاد یک مقاله می‌باشد. هر مقاله علمی از چندین بخش شامل مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، سپاسگزاری و منابع تشکیل می‌شود. اطلاع از نقش اجزای تشکیل دهنده مقاله و نحوه نوشتن صحیح آنها، به نویسندگان کمک می‌کند که بتوانند مقاله خود را به صورت صحیح و مناسب‌تری بنویسند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

How to Write a Scientific Article?

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Nekooeian

چکیده [English]

Writing a scientific article is a big challenge for residents, clinical faculties and investigators, especially if they have not received formal training in scientific writing. Scientific writing requires the competence in two dimensions including scientific capabilities and art of scientific writing. Scientific competence is an indicator of authors' strength in the science aspect of their research. The competence in art of scientific writing indicates authors' abilities in writing, and selection and sequencing of paper's content. Original papers in Medical Sciences include sections such as title, abstract, introduction, material and methods, results, discussion, conclusion, acknowledgement and references. Knowledge of the role of each section and the way they are written enable authors to write their papers in a more appropriate manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journal Article
  • Writing
  • art