نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

10.22034/ijos.2020.121034

چکیده

در این گزارش بیماری که شکستگی پلاتو خارجی تی‌بیا داشت و اوالسیون رباط متقاطع پشتی در پرتونگاری اولیه از دید پنهان مانده بود، ارائه می‌شود. همچنین این بیمار شکستگی معکوس زیگوند در پلاتو تی‌بیا داشت. بعد از جااندازی باز و تثبیت داخلی شکستگی پلاتو تی‌بیا، اوالسیون رباط متقاطع مشخص شد. بیمار جراحی مجدد برای کندگی رباط متقاطع را قبول نکرد. در اینجا گزارش‌های قبلی همراهی شکستگی معکوس زیگوند با اوالسیون رباط متقاطع پشتی تایید شده و برای اولین بار همراهی آن با شکستگی پلاتوتی‌بیا معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reverse Segond Fracture: A Clue for PCL Injury in Tibia Plateau Fracture (Report of One Case)

نویسنده [English]

  • Fardin Mirzatolouei

چکیده [English]

We report a case of lateral tibia plateau fracture whose PCL avulsion was missed in primary radiographic studies. He had also reversed type of Segond fracture in medial tibia plateau. After open reduction-internal fixation of plateau fracture, the posterior tibia instability disclosed the PCL avulsion. Patient didn’t accept reoperation for PCL avulsion. We confirm the primary reports about association of reverse Segond fracture with PCL injuries. This association has not been previously reported in presence of tibia plateau fracture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • (Report of One Case)