نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

10.22034/ijos.2020.121028

چکیده

پیش‌زمینه: شکستگی گردن استخوان ران یک شکستگی ناشایع و جدی در بالغین جوان می‌باشد و عوارض زیادی به همراه دارد. هدف از این مطالعه بررسی نتایج درمان جراحی این شکستگی به روش جااندازی و ثابت کردن با پیچ بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه آینده‌نگر (از سال 1385 تا 1388)، 42 بیمار با میانگین سنی 37 سال (60ـ15 سال) که ‌به‌علت شکستگی گردن استخوان ران ناشی از ضربه در دو بیمارستان اهواز با جراحی و تثبیت شکستگی با پیچ درمان شدند مورد بررسی قرار گرفتند. تمامی بیماران 24 ساعت بعد از شکستگی جراحی شدند. در همه‌ بیماران ابتدا جااندازی بسته و در صورت عدم موفقیت جااندازی باز استفاده گردید. میانگین زمان پیگیری 15 ماه بود. یافته‌ها: براساس طبقه‌بندی «گاردن» 2 بیمار شکستگی نوع I، 3 بیمار نوع II، 18 بیمار نوع III و 19 بیمار نوع IV داشتند. سی و دو بیمار به‌روش باز (2/76%) و 10 بیمار به‌روش بسته (8/23%) درمان شدند. 12 بیمار (6/28%) جوش‌نخوردگی و 7 بیمار (7/16%) نکروز سر فمور داشتند که 4 مورد با جوش‌خوردگی همراه بود. تمامی جوش‌نخوردگی‌ها در بیماران با جااندازی باز اتفاق افتاد. نتیجه‌گیری: شکستگی گردن استخوان ران با عوارض زیادی همراه است؛ بخصوص اگر استفاده از شیوه جااندازی باز ضروری باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Outcome Assessment of Surgical Treatment of Femoral Neck Fracture in Adults by Screw Fixation (Short-Term Results)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Dashtbozorg
  • Ahmad Dashtbozorg
  • Seyed Abdolhossein Mehdinassab
  • Fatemeh Badakhshanmehr

چکیده [English]

Background: Femoral neck fracture is uncommon but serious injuries in young adult with high complication rate. This study was designed to evaluate the outcome of surgical treatment of such a fracture fixed by screw in. Methods: In a descriptive prospective study form 2006 to 2009, 42 patients with the mean age of 37 years (15–60 yrs) were treated by closed or open reduction and screw fixation for femoral neak fractures in two university hospitals in Ahvaz- Iran. They all received surgery within the first 24 hours after injury. They were followed for 15 months on average. Results: In accordance with Garden classification, 2 patients were type I, 3 type II, 18 type III and 19 type IV Gorden fractures. Thirty two cases were fixed by open reduction and fixation and 10 by closed reduction. :::union::: was achieved in 30 pateints. The 12 (28.6%) cases of non:::union::: were seen in the ones who received open reduction and fixation. Avascular necrosis was observed in 7 patients (16.7%), 4 of whom had obtained :::union:::. Conclusion: Femoral neck fracture is associated with high complication rate, in particular, if open reduction becomes necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Femoral Neck Fracture
  • Fracture Fixation, Internal
  • Treatment outcome