نویسندگان

Rothman Institute at Thomas Jefferson University Hospital

10.22034/ijos.2020.121027

عنوان مقاله [English]

Femoroacetabular Impingement: A Newly Opened Window

نویسندگان [English]

  • Javad Parvizi
  • S Mehdi Jafari