پا و مچ پا
تعویض مفصل ران در شکستگی گردن استخوان فمور در بیماران با نارسایی کلیوی

سید علیرضا امین جواهری؛ سید حسین شفیعی؛ محمد علی قاسمی؛ علیرضا محرمی؛ میر منصور موذن جمشیدی؛ سید محمد جواد مرتضوی

دوره 19، شماره 1 ، اسفند 1399، ، صفحه 36-40

https://doi.org/10.22034/ijos.2021.264472.0

چکیده
  پیش زمینیه: ریسک شکستگی گردن فمور در بیمارانی که تحت دیالیز قرار می‌گیرند افزایش پیدا می‌کند. هدف این مطالعه توضیح تجربیات ما درباره درمان این شکستگی‌ها در این بیماران می‌باشد.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه گذشته‌نگر، 16 مورد شکستگی با جابجایی گردن فمور در 12 بیمار همودیالیزی بین سال‌های 1389 الی 1394 بررسی شدند. تمام بیماران تحت تعویض ...  بیشتر

چگونه از ناپایداری لگن در پی عمل جراحی تعویض کامل مفصل هیپ جلوگیری کنیم؟ (مقاله مروری)

میر منصور موذن جمشیدی؛ علیرضا محرمی؛ سید محمد جواد مرتضوی

دوره 18، شماره 4 ، آذر 1399، ، صفحه 164-170

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121426

چکیده
  چکیدهتعویض کامل مفصل هیپ یک روش جراحی پیشرفته به منظور کاهش رنج بیماران با درد لگن به دلیل تغییرات تخریبی مفصل است. تعویض کامل مفصل هیپ روشی با کمترین میزان عوارض پس از عمل نظیر ناپایداری لگن است. ناپایداری لگن به دنبال تعویض کامل مفصل هیپ دومین علت عمل مجدد مفصل به دنبال جراحی قبلی است. جابجایی محل پروتز، گیرافتادگی، کاهش کشش بافت ...  بیشتر