مدل‎سازی و صحه‎گذاری اجزاء محدود پارامتری شخصی‎سازی شده ستون فقرات کمری بر اساس اطلاعات آناتومیکی بیماران

زهرا خوز؛ محمد نیکخو؛ چی شیو چنگ

دوره 15، شماره 1 ، اسفند 1396، ، صفحه 154-160

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121354

چکیده
  پیش‎زمینه: کمردرد یکی از شایع‎ترین بیماری‎هایی است که شخص را نیازمند مداخله پزشکی می‎کند. از آن­رو که جراحی آخرین راه درمان است، پیش‎بینی برنامه‎ریزی روند انجام جراحی مفید و تا حدی ضروری به نظر می‏رسد،که لازمه آن در قدم اول داشتن مدل بیومکانیکی صحه‎گذاری شده براساس اطلاعات آناتومیکی ستون‎فقرات بیمار است. با وجود ...  بیشتر