تأثیر جنتامایسین موضعی پس از عمل جراحی جااندازی باز و تثبیت شکستگی استخوان‌های بلند

امیررضا صادقی‌فر؛ افشین ضیایی؛ علیرضا سعید

دوره 10، شماره 4 ، آذر 1391، ، صفحه 186-191

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121079

چکیده
  پیش‌زمینه: عفونت پس از اعمال جراحی ارتوپدی به‌خاطر جریان خون ضعیف استخوان‌های بلند و اکثراً استفاده از وسایل فلزی خطرناک‌ است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اضافه نمودن جنتامایسین به‌صورت موضعی به زخم بیمار پس از عمل جااندازی باز و تثبیت استخوان بلند شکسته بود. مواد و روش‌ها: در یک کارآزمایی بالینی، ۱۲۰بیمار که به علت شکستگی ...  بیشتر