نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121193

چکیده

پیش‌زمینه: آسیب رباط‌های زانو و اثرات آن بر کارکرد و بیومکانیک این مفصل، تمایل جراحان به بازسازی یا ترمیم این رباط‌ها را افزایش داده است. با افزایش تصادفات، شیوع این نوع آسیب رو به افزایش است. هدف از این مطالعه گزارش نتایج کوتاه‌مدت بازسازی ضایعات چند رباطی زانو به روش آرتروسکوپیک در یک جلسه بود.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه آینده‌نگر، ۱۵ بیمار مرد با آسیب مزمن چند رباطی زانو به مدت ۲ سال (۸۶-۱۳۸۴) در مرکز آموزشی، درمانی اختر، تحت بررسی قرار گرفتند. در تمامی بیماران پارگی، حداقل در دو رباط متقاطع جلویی و پشتی وجود داشت و در همگی آنها بازسازی آرتروسکوپیک این دو رباط با استفاده از تاندون‌های مدیال همسترینگ (Semitendinosus & gracilis) و آلوگرافت تاندون آشیل انجام شد. در صورت وجود آسیب در رباط‌های جانبی داخلی یا خارجی، پشتی ـ داخلی و پشتی ـ خارجی، بازسازی با استفاده از آلوگرافت انجام شد. تمامی بیماران قبل و بعد از عمل مورد معاینه، ارزیابی پرتونگاری، تعیین امتیازهای مقیاس «کمیته بین‌المللی مستندسازی زانو (International knee documentation committee-IKDC) و «لی‌شُلم» قرار گرفتند. همچنین قبل از انجام جراحی در تمامی بیماران ام‌آرآی انجام شد. بیماران به‌طور متوسط به مدت ۹ ماه (۱۹-۴) تحت پیگیری قرار گرفتند.یافته‌ها: میانگین سنی بیماران ۲۳ سال (۳۵-۱۸) بود. در بررسی امتیاز IKDC، نتایج قبل از عمل در ۹ بیمار غیر‌قابل‌قبول (D) و ۶ بیمار قابل قبول (C)، و نتایج بعد از عمل در ۱ بیمار عالی (A)، ده بیمار خوب (B)، سه بیمار قابل قبول (C)، و در یک بیمار غیر‌قابل‌قبول (D) گزارش شد. امتیاز «لی‌شُلم» قبل از عمل ۱۳±۶۲ و بعد از عمل ۵±۹۴ بود. ۱۳بیمار رضایت کامل از عمل جراحی داشتند و در ۲ بیمار نارضایتی ازجراحی به‌علت ناپایداری زانو وجود داشت.نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد بازسازی آرتروسکوپیک همزمان ضایعات چند رباطی زانو یک روش مطمئن و کم‌عارضه در درمان ناپایداری زانو میباشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Short-Term Results of One Stage Arthroscopic Reconstruction of Multiligament-Deficient Knees

نویسندگان [English]

 • Sohrab Keyhani, MD
 • Ali Akbar Esmaieliejah, MD
 • Mehran Soleimanha, MD
 • Ali Akbar Esmaieliejah, MD
 • Seyed Morteza Kazemi, MD
 • Mohammad Reza Abbassian, MD
 • Reza Rokni, MD

چکیده [English]

Background: The purpose of this study was to evaluate the short-term outcomes after one-stage arthroscopic reconstruction in chronic multiligamentous knee injuries.Methods: In a prospective study, 15 men with chronic multiligamentous knee injuries underwent one-stage reconstruction with autogenous semitendinosus and gracilis grafts for anterior cruciate ligament (ACL) and posterior cruciate ligament (PCL). Any associated other ligamentous injuries were repaired by Achilles tendon allografts. The results were assessed by IKDC, and Lysholm score and ligament integrity by MRI with a mean follow-up of 9 (4-19) months. Clinical examination, regular radiography and a subjective questionnaire completed the evaluation procedures.    Results: With a mean age of 23 (18-35) years, the final IKDC score was normal (grade A) in 1, nearly normal (grade B) in 10, abnormal (grade C) in 3 and grossly abnormal (grade D) in 1 patient. The mean subjective IKDC score was 83±14. The preoperative Lysholm score of 62±13 become 94±5 in follow-up.Conclusions: Multiple ligament injuries of knee can be successfully treated arthroscopically with autologous hamstring tendon graft, and if necessary, additional of Achilles tendon allograft.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arthroscopy
 • Ligaments
 • articular
 • knee
 • Reconstructive Surgical Procedures