آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 635
تعداد پذیرش 458
تعداد پذیرش بدون داوری 431
تعداد عدم پذیرش 36
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 34

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 60
تعداد مقالات 441
تعداد مشاهده مقاله 59406
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 14606
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 10 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 101 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 1761 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1858 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 69 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 62 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1173 روز
درصد پذیرش 72 %