آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 621
تعداد پذیرش 455
تعداد پذیرش بدون داوری 430
تعداد عدم پذیرش 34
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 33

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 60
تعداد مقالات 441
تعداد مشاهده مقاله 54835
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10508
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 11 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 44 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 112 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 1772 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1862 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 63 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 63 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1173 روز
درصد پذیرش 73 %