آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 646
تعداد پذیرش 463
تعداد پذیرش بدون داوری 434
تعداد عدم پذیرش 38
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 35

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 61
تعداد مقالات 450
تعداد مشاهده مقاله 65426
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 19315
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 10 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 34 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 98 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 1744 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1846 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 76 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 61 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 12 روز
درصد پذیرش 72 %