بیومکانیک
تحلیل تنش و کرنشهای دینامیکی وارد بر سطح مشترک بین استخوان و ایمپلنت حین راه رفتن

محمد نجفی آشتیانی؛ سید محسن مرتضوی نجف آبادی

دوره 19، شماره 3 ، مرداد 1400، ، صفحه 121-127

https://doi.org/10.22034/ijos.2021.282702.1000

چکیده
  زمینه‌ی مطالعه: شل‌شدگی ایمپلنت از شایع‌ترین مشکلات پس از تعویض کامل مفصل ران است. در شل-شدگی عوامل مهمی مانند مشخصات هندسی ایمپلنت، کیفیت بافت استخوانی، فرآیند جایگذاری، سن و سبک زندگی بیمار تاثیر دارند. هدف مطالعه‌ی حاضر تحلیل تنش و کرنشهای دینامیکی وارد بر سطح مشترک بین استخوان و ایمپلنت در فازهای مختلف راه رفتن است. روشها: از ...  بیشتر

شکستگی گردن فمور با جابه‌جایی در افراد مسن: مقایسه تعویض اولیه مفصل هیپ با جااندازی و ثابت کردن

مهدی مطیفی فرد؛ مهدی تیموری

دوره 8، شماره 4 ، آبان 1389، ، صفحه 166-171

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121111

چکیده
  ۳/۳۸پیش‌زمینه: درمان شکستگی جابه‌جا شده گردن فمور در سنین بالا معضل عمده است و نکات مبهمی وجود دارد. هدف این مطالعه مقایسه روش تعویض اولیه مفصل ران با تثبیت داخلی در درمان این شکستگی‌ها می‌باشد.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه «کارآزمایی بالینی»، ۸۰ بیمار سنین ۶۰ تا ۷۰ سال که طی ۱۵ ماه به بیمارستان‌های آموزشی‌ـ‌ درمانی شهر اصفهان مراجعه ...  بیشتر