مقایسه دو روش پین‎گذاری از راه پوست در درمان شکستگی‎های بند ابتدایی انگشتان

علیرضا سعید؛ سیدمحمد ثابت جهرمی

دوره 14، شماره 1 ، اسفند 1394، ، صفحه 1-6

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121313

چکیده
  پیش‎زمینه: شکستگی‎های انگشتان دست از شکستگی‎های شایع اندام فوقانی است. برای درمان شکستگی‎های خارج مفصلی بندهای انگشتان پایین می‎توان از داخل مفصل متاکارپوفالانجیال عبور کرد یا به‎طور ضربدری از خارج مفصل شکستگی را ثابت نمود. هدف از این بررسی، مقایسه بین دو روش بود. مواد و روش‎ها: این مطالعه  کارآزمایی بالینی بر روی ...  بیشتر

جراحی باز همراه با تثبیت با پلاک در بیماران دارای شکستگی کالکانئوس

امیر سالاری؛ صادق صابری؛ رامین اسپندار؛ محمود معتمدی

دوره 10، شماره 1 ، دی 1390، ، صفحه 18-24

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121055

چکیده
  پیش‌زمینه: هدف از انجام این مطالعه بررسی نتایج شکستگی کالکانئوس به روش جااندازی باز با تثبیت داخلی و توصیف عوارض و مشکلات پس از جراحی بود. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه شبه تجربی، 20 بیمار با میانگین سنی 5/35 سال (69-15 سال) با شکستگی داخل مفصلی کالکانئوس درجه دو و سه طی 5 سال در یک مرکز درمانی تهران تحت عمل جراحی با روش جااندازی باز با تثبیت ...  بیشتر

تاثیر پلاک‌گذاری در رشد استخوان ران بچه‌ها به دنبال شکستگی

فردین میرزاطلوعی؛ احمدرضا افشار؛ ریما سرحدیان؛ فریبا شیشوی

دوره 7، شماره 1 ، اسفند 1387، ، صفحه 11-17

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121165

چکیده
  پیش‌زمینه: شکستگی‌های فمور در بچه‌ها گاهی نیاز به عمل جراحی و تثبیت داخلی دارند. هر کدام از روش‌های جراحی که امروزه برای شکستگی فمور بچه‌ها به‌کار می‌روند دارای محاسن و معایبی هستند. هدف از این مطالعه بررسی نتایج درمانی جااندازی باز و تثبیت داخلی شکستگی‌های فمور بچه‌ها با پلاک فشاری (DCP) با تأکید بر میزان اختلاف طول دو اندام تحتانی ...  بیشتر

استفاده از پلاک تیتانیوم در شکستگی‌های متاکارپ و فالانکس

محمد دهقانی

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1386، ، صفحه 141-145

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121216

چکیده
  پیش‌زمینه: شکستگی انگشتان شامل متاکارپ و فالانکس‌‌ها از شکستگی‌های شایع اندام فوقانی می‌باشد که در حوادث ورزشی و صنعتی ایجاد می‌شود. یکی از روش‌های درمان شکستگی‌های ناپایدار استفاده از پلاک می‌باشد و هدف از انجام این مطالعه بررسی نتایج استفاده از پلاک‌های تیتانیومی در درمان این شکستگی‌ها و عوارض آن بود.مواد و روش‌ها: در یک ...  بیشتر