تشخیص آرتروز زانو با استفاده از بلوک‌بندی تصاویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی

ایمان ذباح؛ مرتضی رمضانی؛ حمید واله؛ ستاره سالارنیا؛ احسان یثربی

دوره 18، شماره 4 ، آذر 1399، ، صفحه 145-152

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121422

چکیده
  پیش‌زمینه: آرتروز زانو، یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در انسان است و با توجه به شیوع رو به گسترش آن، تشخیص زودهنگام این بیماری بسیار حائز اهمیت می‌باشد. توجه به حجم غضروف در مطالعات آرتروز زانو از روی عکس‌های رادیولوژی بسیار ضروری است. هدف از این مطالعه کمک به بهبود تشخیص آرتروز زانو به کمک تکنیک‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و پردازش تصاویر ...  بیشتر

بررسی قبل از جراحی ارتباط بین قطر تاندون سمی تاندینوسوس به وسیله ام آرآی جهت بازسازی رباط صلیبی قدامی با قطر محصول نهایی هنگام جراحی

محمد طحامی؛ رضا قشقایی منصور

دوره 17، شماره 4 ، مهر 1398، ، صفحه 163-168

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121405

چکیده
  مقدمه: استفاده از اتوگرافت همسترینگ جهت بازسازی پارگی رباط صلیبی قدامی زانو، با توجه به نتایج مطلوبی مانند کم‌کردن موربیدیتی و بهبود روش‌های فیکساسیون افزایش یافته است. قطر گرافت نهایی در کاهش احتمال پارگی مجدد مؤثر است. پارامترهای سن، جنسیت، قد، وزن، شاخص توده بدنی(BMI) و اندازه دور ران، به عنوان فاکتورهای پیش‌بینی‌کننده قطر نهایی، ...  بیشتر