اطفال
تغییر شکل‌های تطبیقی استخوان ران یک طرف در بیماران مبتلا به بیماری بلانت یک طرفه در نوزادان و نوجوانان

مارینا مکرو؛ کانر اسمیت؛ تیلور جکسون؛ چان هی جو؛ جان برچ

دوره 19، شماره 1 ، اسفند 1399، ، صفحه 1-6

https://doi.org/10.22034/ijos.2021.130297

چکیده
  پیش زمینه و هدف: بیماران اطفال مبتلا به بیماری بلانت[1] غالباً تغییر شکل‌های تطبیقی ثانویه را در دیستال استخوان ران همان سمت نشان می‌دهند. این مطالعه، طول قسمت‌ها و زاویه‌ لاترال دیستال استخوان ران طرف درگیر و سالم را در کودکان با بیماری بلانت نوزادی و نوجوانی یک‌طرفه ارزیابی می‌کند.مواد و روش‌ها: در این مطالعه ۲۳ بیمار مبتلا به ...  بیشتر

نتایج برداشتن تیغه استخوانی ایجاد شده درغضروف رشد اندام تحتانی

شیتی جی منچند؛ جنیفر رودگر؛ یاسین کانان؛ چان هی جو؛ دیوید پودسوا؛ جان برچ

دوره 17، شماره 4 ، مهر 1398، ، صفحه 133-141

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121401

چکیده
  چکیده اهداف: هدف ما دراین مقاله تعیین میزان شیوع و بروز بیماری، گسترش آن و عوامل پیش‌آگهی جهت ازسرگیری رشد در غضروف رشد، پس از برداشتن ناحیه بسته شده غضروف رشد (تیغه استخوانی) اندام تحتانی است. روش‌ها: ما به صورت گذشته‌نگر،پرونده تمام بیماران تحت درمان برداشتن ناحیه بسته شده غضروف رشد (تیغه استخوانی) اندام تحتانی را که بین سال‌های ...  بیشتر