ارزیابی دقت ام‌آر‌‌آی در پارگی روتاتور کاف

حمیدرضا اصلانی؛ حمید فرخی؛ حامد واحدی؛ منوچهر غزاله

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1386، ، صفحه 125-129

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121213

چکیده
  پیش‌زمینه: پارگی روتاتور کاف یکی از بیماری‌های شایع شانه بخصوص در افراد میان‌سال و مسن است و در حال حاضر ام‌آرآی معیار طلایی در تشخیص این ضایعه می‌باشد. در این بررسی دقت گزارش ام‌آرآی در تشخیص پارگی روتاتور کاف بررسی شد.مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع تحلیلی و به‌صورت مقطعی از اردیبهشت ۱۳۸۴ تا بهمن ۱۳۸۵ در دو بیمارستان شهر تهران ...  بیشتر

ترمیم آرتروسکوپی پارگی کامل روتاتور کاف (پیگیری یک ساله)

حمیدرضا اصلانی؛ حامد واحدی

دوره 4، شماره 4 ، شهریور 1385، ، صفحه 14-19

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121239

چکیده
  پیش‌زمینه: پارگی کامل روتاتور کاف از مشکلات نسبتاً شایع شانه بخصوص در سنین بالا محسوب می‌گردد که با توجه به میزان پارگی و شرایط بیمار درمان‌های متفاوتی را می طلبد. جراحی، یکی از مهم‌ترین روش‌های درمانی می‌باشد که به دو روش آرتروسکوپی و باز انجام می‌شود. در این مطالعه نتایج ترمیم آرتروسکوپی گزارش شده است.مواد و روش‌ها: مطالعه به ...  بیشتر

آسیب‌های زانو در بیماران زانوی شناور

حمیدرضا اصلانی؛ حامد واحدی

دوره 4، شماره 3 ، خرداد 1385، ، صفحه 7-10

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121248

چکیده
  پیش‌زمینه: شکستگی یک‌طرفه استخوان‌های ساق و ران یا «زانوی شناور» (floating knee) عموما به دلیل ترومای با انرژی بالا اتفاق می‌افتد که به نظر می‌رسد با توجه به مکانیسم و شدت ضایعه احتمال آسیب همزمان در مفصل زانو وجود دارد. در این مطالعه آسیب‌های زانو در بیماران با شکستگی خارج مفصلی مورد ارزیابی قرار گرفت.مواد و روش‌ها: در این مطالعه از ...  بیشتر