مدل‌سازی کنش خزشی نانوکامپوزیت‌های پلی‌دی‌ال‌لاکتید/پلی‌کاپرولاکتون و شیشة زیست‌فعال، تأثیر فاز استحکام بخش شیشة زیست‌فعال، نویدبخش تولید پیچ‌های ترمیم لیگامان صلیبی قدامی

جواد اسماعیل زاده؛ سعید حصارکی؛ سید محمد محمدی هادوی؛ محمد حسین ابراهیم زاده

دوره 18، شماره 3 ، شهریور 1399، صفحه 96-102

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121418

چکیده
  پیش زمینه: مطالعة کنش خزشی (creep behavior) یک سری از نانوکامپوزیت‌های زیست‌تخریب‌پذیر (biodegradable) همچون پیچ‌های زیستی که به عنوان تجهیزات قابل کاشت در داخل بدن استفاده می‌شوند، یک موضوع حیاتی است. در این تحقیق، به منظور بررسی بیشتر کنش خزشی و خزشی - بازیابی این مواد زیستی، از چند مدل کلاسیک جهت بازسازی این کنش‌ها استفاده شد.روش: کنش‌های ...  بیشتر

ارتباط بین شاخص‌های رادیوگرافیک و پیامدهای عملکردی در شکستگی انتهای رادیوس

مهران رضوی پور؛ سلمان غفاری؛ مسعود شایسته آذر؛ ابوالفضل کاظمی؛ شایان امجدی

دوره 18، شماره 3 ، شهریور 1399، صفحه 75-82

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121421

چکیده
  مقدمه: یکی از عوامل مؤثر در پیش‌بینی شکستگی انتهای رادیوس، اصلاحات آناتومیکی است. مطالعات مربوط به بازسازی آناتومیکی با پیامدهای عملکردی نتایج متعارضی داشته‌اند. این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین شاخص‌های رادیوگرافی (آناتومیکی) پس از دررفتگی شکستگی‌های انتهای رادیوس با عملکرد و نتایج بالینی انجام شده است. روش‌ها: در یک مطالعه ...  بیشتر

ارزیابی تاثیر تزریق داخل مفصلی سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان در ترمیم غضروف تخریب شده مفصل زانوی موش صحرایی

داود عسگری

دوره 18، شماره 3 ، شهریور 1399، صفحه 90-96

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121420

چکیده
  زمینه و هدف : آسیب بافت غضروفی یکی از چالش های جهانی بوده و درصد زیادی از مردم را درگیر می کند . عامل اصلی استئوآرتریت ضربه و یا بیماری دژنراتیو وابسته به سن است . هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تزریق داخل مفصلی سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان و ترشحات حاصل از آن در ترمیم غضروف تخریب شده مفصل زانوی موش صحرایی می باشد. روش اجرا : 30 سر ...  بیشتر

ارتباط آماری میان یافته‌های بالینی و عملکردی بر اساس معیار نمره‌دهی Lysholm در میزان موفقیت جراحی بازسازی آرتروسکوپیک

محمد فکور؛ حنون سعدونی؛ پیام محمدحسینی؛ سعید باستان

دوره 18، شماره 3 ، شهریور 1399، صفحه 83-88

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121419

چکیده
  چکیدهمقدمه: هدف از انجام این مطالعه یافتن ارتباط آماری میان یافته‌های بالینی و عملکردی بر اساس معیار نمر‌ه‌دهی Lysholm در میزان موفقیت جراحی و رضایت بیماران از بازسازی آرتروسکوپیک رباط صلیبی قدامی، ACL (anterior cruciate ligament) بود.روش کار: مطالعه به صورت آینده‌نگر و مقطعی (cross-sectional) انجام شد. 38 بیمار (42 زانو) در ردة سنی 17 تا 45 سال، که طی سال‌های ...  بیشتر

اختلاف طول اندام بعد از تعویض مفصل لگن (بررسی مقالات)

جواد مرتضوی؛ محمد علی قاسمی؛ علیرضا امین جواهری

دوره 18، شماره 3 ، شهریور 1399، صفحه 103-111

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121417

چکیده
  اختلاف طول اندام بعد از تعویض مفصل لگن، THA (Total hip arthroplasty) یک عارضة شایع است که در میزان رضایت بیمار از عمل تعویض مفصل اثرگذار است. اختلاف طول اندام یکی از شایعترین علت‌های گلایة بیمار از پزشک، بعد از عمل تعویض مفصل لگن است. بیماران کوتاهی را خیلی راحت‌تر از بلندی اندام قبول می‌کنند. اختلاف طول اندام می‌تواند باعث درد و لنگش بیمار و ...  بیشتر