تأثیرات استئوتومی زاویه باز کمپارتمان داخلی زانو بر روی پتلا چیست؟

محمد فکور؛ سید شهنام موسوی؛ علی بهاری

دوره 18، شماره 2 ، خرداد 1399، صفحه 48-53

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121414

چکیده
  چکیدهمقدمه: استئوتومی با روش زاویه‌باز داخلی استخوان تیبیا (MOWHTO=Medial open wedge high tibial osteotomy) برای درمان استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو مؤثر است. در کنار مزایای بسیار، چندین مطالعه، تأثیرات منفی MOWHTO را بر روی کمپارتمان پتلوفمورال از جمله پتلا باجا و افزایش فشار تماسی بر روی مفصل پتلوفمورال گزارش کرده‌اند. عوامل مختلفی می‌توانند بر ...  بیشتر

بررسی نتایج درمانی آرتریت سپتیک هیپ نوزادان در شمال کشور

مسعود شایسته آذر؛ سید اسماعیل مختار نژاد گنجی؛ سهیل اوصیا؛ محمدحسین کریمی نسب؛ محمد اوصیا

دوره 18، شماره 2 ، خرداد 1399، صفحه 63-69

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121413

چکیده
  چکیده مقدمه و هدف: آرتریت سپتیک یکی از عفونت‌های مهم در دورة کودکی است که عوارض بالایی دارد. با توجه به نادر بودن این حالت در نوزادان و کم بودن نشانه‌های آن، تشخیص آرتریت سپتیک در نوزادان مشکل و پیش‌آگهی آن به طور عمده تحت‌تأثیر تشخیص زود‌هنگام و عدم تأخیر در درمان است. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی نتایج درمان آرتریت سیپتیک هیپ ...  بیشتر

روش آناتومیک «ترانس‌پورتال» و غیرآناتومیک «ترانس‌تیبیال» برای بازسازی رباط صلیبی قدامی: ارزیابی بالینی بیماران نظامی

علیرضا رحیم نیا؛ صدرا حاجی؛ محمود جعفر بیگلو

دوره 18، شماره 2 ، خرداد 1399، صفحه 54-62

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121412

چکیده
  زمینه: بازسازی آسیب‌های رباط صلیبی قدامی، ACL (anterior cruciate ligament)، با استفاده از روش آرتروسکوپی «تک باندل» (single‐bundle)، یک روش معمول با میزان موفقیت 83% تا 95% است. برخی مطالعات نشان می‌دهند که روش ترانس پورتال برای ایجاد تونل استخوان فمور منجر به موفقیت بالاتری نسبت به روش ترانس تیبیال می‌شود. مطالعات دیگری میزان موفقیت یکسانی را در ...  بیشتر

مقایسه پیشگیری کوتاه مدت با استفاده از آنوکساپارین و ریواروکسابان، پس از جراحی تعویض کامل زانو

OMER OZEL؛ دوگاچ کاراگوون؛ تومان بنلی

دوره 18، شماره 2 ، خرداد 1399، صفحه 40-47

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121415

چکیده
  چکیدهزمینه و هدف: ترومبوآمبولی وریدی، VTE (Venous thromboembolism)، میزان مرگ و میر بیمار را پس از جراحی‌های ارتوپدی افزایش می‌دهد و به همین ترتیب، پیش‌درمانی به عنوان یک عمل مرسوم، پس از تعویض کامل مفصل انجام می‌شود. اگرچه عوامل پیشگیری‌کننده مؤثر و ایمن زیادی وجود دارند، اما نتایج بالینی به زیر حد مطلوب نمی‌رسند. هدف این مطالعه مقایسه نتایج ...  بیشتر

بررسی عوامل خطر و میزان اثرگذاری مصرف کلسیم و ویتامین D درکنترل پیشرفت پوکی استخوان

محمد فکور؛ پیام محمد حسینی؛ آرمان شهریاری؛ ابراهیم سبزعلی پور

دوره 18، شماره 2 ، خرداد 1399، صفحه 70-74

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121416

چکیده
  مقدمه: هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی عوامل خطر و میزان اثرگذاری مصرف کلسیم و ویتامین D درکنترل پوکی استخوان بود.روش کار: مطالعه حاضر به صورت گذشته‌نگر واز طریق پرونده‌خوانی بر روی بیماران مبتلا به پوکی استخوان که از سال 1393 تا 1397، در مرکزسنجش تراکم استخوان بیمارستان با اندازه‌گیری تراکم در ناحیه کمر و گردن استخوان ران تحت سنجش قرارگرفته ...  بیشتر