نگارش مقاله علمی اصلی برای علوم پزشکی و سلامتی

حمید مهدوی محتشم؛ سید مرتضی کاظمی

دوره 16، شماره 2 ، فروردین 1397، ، صفحه 214-220

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121364

چکیده
  پژوهش در عصر حاضر از اهمیت بالایی برخوردارد است. در حوزه‎های تولید محصولات و دانش اثر پژوهش را به خوبی می‎توان مشاهده کرد. بنابراین آموزش نحوه نگارش مقاله علمی می‎تواند به این امر کمک شایانی کند. موضوعی که در نگارش یک مقاله بسیار مهم است، علاقه فرد به موضوع پژوهش است. اگر محقق به موضوع علاقه‎ای نداشته باشد کار اندکی برای او دشوار ...  بیشتر