ترمیم ضایعات کپسولولابرال بالایی شانه با کمک آرتروسکوپی (بررسی کوتاه مدت)

حمیدرضا اصلانی؛ منوچهر غزاله؛ زهره زعفرانی

دوره 7، شماره 1 ، اسفند 1387، ، صفحه 6-10

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121164

چکیده
  پیش‌زمینه‌: ضایعات کپسولولابرال بالایی شانه در فرد مبتلا باعث درد و ناتوانی می‌گردد به‌طوریکه عملکرد عضو مبتلا را شدیداً تحت تاثیر قرار می‌دهند. این ضایعات می‌توانند به صورت منفرد یا همراه با سایر ضایعات نظیر پارگی روتاتور کاف دیده شوند. علایم درد و بی ثباتی مکرر، نیاز به درمان جراحی و ترمیم این ضایعه پیدا می‌کنند. هدف از این مطالعه ...  بیشتر