مدل‎سازی و صحه‎گذاری اجزاء محدود پارامتری شخصی‎سازی شده ستون فقرات کمری بر اساس اطلاعات آناتومیکی بیماران

زهرا خوز؛ محمد نیکخو؛ چی شیو چنگ

دوره 15، شماره 1 ، اسفند 1396، ، صفحه 154-160

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121354

چکیده
  پیش‎زمینه: کمردرد یکی از شایع‎ترین بیماری‎هایی است که شخص را نیازمند مداخله پزشکی می‎کند. از آن­رو که جراحی آخرین راه درمان است، پیش‎بینی برنامه‎ریزی روند انجام جراحی مفید و تا حدی ضروری به نظر می‏رسد،که لازمه آن در قدم اول داشتن مدل بیومکانیکی صحه‎گذاری شده براساس اطلاعات آناتومیکی ستون‎فقرات بیمار است. با وجود ...  بیشتر

مقایسه دو روش راستای کینماتیک و مکانیک در تعویض مفصل زانو

محمود کریمی مبارکه؛ محسن مردانی کیوی؛ مسعود حاجی خانی

دوره 13، شماره 2 ، خرداد 1394، ، صفحه 82-89

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121295

چکیده
  پیش‎زمینه: عمل تعویض مفصل زانو براساس راستای مکانیکی استوار است. در روش راستای کینماتیک، به اندازه ضخامت استخوان و غضروف فرسایش یافته و نیز ضخامت استخوان و غضروف و تیغ اره برداشته شده از دیستال و پشت کوندیل‎های فمور، فلز کمپوننت و سیمان فمور جایگزین می‎شود. در این مطالعه، نتایج دو روش در «تعویض مفصل زانو» مقایسه شدند. مواد ...  بیشتر