مشخصات جمعیت‌شناسی بیماران با شکستگی‌های پروگزیمال فمور در یک مرکز آموزشی تبریز

محمدعلی محسنی؛ علیرضا صادق پور؛ صنم محسنی

دوره 13، شماره 4 ، آذر 1394، ، صفحه 183-187

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121308

چکیده
  پیش‎زمینه: پروگزیمال فمور دارای یک آناتومی پیچیده است. شکستگی‎های پروگزیمال فمور طیف وسیعی را در برمی‎گیرد و با موربیدیتی و مورتالیتی فراوانی همراه است. این شکستگی‎ها جزء شایع‎ترین شکستگی‎های اندام تحتانی است و در افراد جوان و مسن می‎تواند رخ دهد. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط سن و جنس این بیماران با انواع شکستگی‎های ...  بیشتر

بررسی صحت معاینه فیزیکی در مقایسه با ام‌آرآی در تشخیص آسیب‌های رباطی داخل زانو با آرتروسکوپی

امیر محمد نوالی؛ محمدعلی محسنی؛ میربهرام صفری؛ آیسان نوزاد

دوره 6، شماره 4 ، آذر 1387، ، صفحه 180-185

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121171

چکیده
  پیش‌زمینه: تصویربرداری با کمک تشدید مغناطیسی (MRI) از زانو معمولا به‌عنوان جایگزین غیرتهاجمی آرتروسکوپی تشخیصی درنظر گرفته می شود. از نظر بالینی، ام‌آرآی جهت تایید تشخیص آسیب منیسک یا رباط پیش از بررسی آرتروسکوپیک و جراحی بکار می‌رود. از سوی دیگر، این فن‌آوری گاهی از اهمیت اخذ شرح حال و معاینه بالینی می‌کاهد. هدف از این مطالعه بررسی ...  بیشتر