دررفتگی پشتی سر استخوان رادیوس همزمان با شکستگی شفت رادیوس همان سمت (گزارش یک مورد)

جعفر سلیمان پور؛ میربهرام صفری؛ آیسان نوزاد

دوره 8، شماره 2 ، خرداد 1389، ، صفحه 91-93

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121128

چکیده
  دررفتگی سر رادیوس و شکستگی شفت رادیوس به‌طور همزمان در بالغین نادر است. گزارش زیر مرد ۲۰ ساله‌ای بود که دچار این ضایعه شده و با جراحی باز و تثبیت شکستگی با پلاک درمان گردید. بیمار محدودیت حرکات ساعد و آرنج داشت.  بیشتر

بررسی صحت معاینه فیزیکی در مقایسه با ام‌آرآی در تشخیص آسیب‌های رباطی داخل زانو با آرتروسکوپی

امیر محمد نوالی؛ محمدعلی محسنی؛ میربهرام صفری؛ آیسان نوزاد

دوره 6، شماره 4 ، آذر 1387، ، صفحه 180-185

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121171

چکیده
  پیش‌زمینه: تصویربرداری با کمک تشدید مغناطیسی (MRI) از زانو معمولا به‌عنوان جایگزین غیرتهاجمی آرتروسکوپی تشخیصی درنظر گرفته می شود. از نظر بالینی، ام‌آرآی جهت تایید تشخیص آسیب منیسک یا رباط پیش از بررسی آرتروسکوپیک و جراحی بکار می‌رود. از سوی دیگر، این فن‌آوری گاهی از اهمیت اخذ شرح حال و معاینه بالینی می‌کاهد. هدف از این مطالعه بررسی ...  بیشتر