زانو
تأثیر گاباپنتین بر درد پس از آرتروپلاستی هیپ: یک مطالعه مروری سیستماتیک

عماد کوهستانی؛ رضا مینایی؛ فرشاد صفدری؛ منتظر الشهیب

دوره 20، شماره 3 ، شهریور 1401، ، صفحه 116-121

https://doi.org/10.22034/ijos.2023.381023.1053

چکیده
  چکیدههدف: درد پس از جراحی آرتروپلاستی هیپ، THA (Total hip arthroplasty) بر توانبخشی و کیفیت زندگی بیماران تأثیر می‌گذارد. اگرچه گاباپنتین به طور گسترده برای کنترل درد استفاده شده، اما اثربخشی آن در آرتروپلاستی هیپ مورد بحث است. مطالعة حاضـر بـا هـدف مـرور سیسـتماتیک مطالعـات انجـام شـده در زمینة تأثیر گاباپنتین بر درد پس از آرتروپلاستی هیپ انجـام ...  بیشتر

بررسی فراوانی و علل بروز آسیب‎های ارتوپدی در اورژانس یک بیمارستان آموزشی

حمید مهدوی محتشم؛ فرشاد صفدری؛ محمد قریشی؛ آزاد علی احمدی؛ سید مرتضی کاظمی

دوره 16، شماره 3 ، شهریور 1397، ، صفحه 256-260

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121370

چکیده
  پیش زمینه: یکی از مشکلات شایع و علل مهم مراجعه به مراکز درمانی آسیب‎های ارتوپدی است که عوامل مختلفی چون آسیب‎های خود به خودی، برخورد با وسایل نقلیه، در محیط کار و یا هنگام ورزش در آن نقش دارد. هدف از پژوهش حاضر تعیین فراوانی و علل بروز آسیب‎های ارتوپدی است.مواد و روش‎ها: کلیه بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان آموزشی اختر ...  بیشتر

بررسی شیوع دژنراسیون دیسک بین‌مهره‌ای در نوجوانان سالم

ابراهیم عامری مهابادی؛ حسن قندهاری؛ مهیار چهرازی؛ فرشاد صفدری

دوره 12، شماره 2 ، خرداد 1393، ، صفحه 64-73

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121264

چکیده
  پیش‌زمینه: مطالعات اندکی شیوع دژنراسیون دیسک بین مهره‌ای در نوجوانان بدون علامت بالینی را بررسی کرده‌اند. در این تحقیق، شیوع تغییرات دژنراتیو در ام‎آرآی در نوجوانان بدون علامت و عوامل جمعیت‌شناسی موثر بر آن بررسی گردید.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، دیسک‌های ناحیه لومبار ۸۴ نوجوان سنین ۱۸-۱۲ سال که با شکایت از مشکلات کمری ...  بیشتر

مقایسه عمل لامینکتومی با لامینوتومی در درمان هرنی دیسک کمری در بیماران با نمای پرتونگاری تنگی کانال نخاعی

حسین نایب آقایی؛ حسین صفدری؛ خلیل کملاخ؛ فرشاد صفدری

دوره 10، شماره 3 ، مرداد 1391، ، صفحه 133-139

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121072

چکیده
  پیش زمینه : در بسیاری موارد هرنی دیسک بین مهره‌ای کمری با تنگی بدون علامت کانال نخاعی در این ناحیه همراه است که تنها به‌صورت پرتونگاری تشخیص داده می‌شود . در مطالعه حاضر نتایج درمان دو روش لامینکتومی و لامینوتومی مقایسه شدند . مواد و روش ها : در این کارآزمایی بالینی تصادفی، ۴۰ بیمار دچار هرنی دیسک کمری و تنگی بدون علامت کانال کمری به ...  بیشتر