مقایسه دو روش راستای کینماتیک و مکانیک در تعویض مفصل زانو

محمود کریمی مبارکه؛ محسن مردانی کیوی؛ مسعود حاجی خانی

دوره 13، شماره 2 ، خرداد 1394، ، صفحه 82-89

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121295

چکیده
  پیش‎زمینه: عمل تعویض مفصل زانو براساس راستای مکانیکی استوار است. در روش راستای کینماتیک، به اندازه ضخامت استخوان و غضروف فرسایش یافته و نیز ضخامت استخوان و غضروف و تیغ اره برداشته شده از دیستال و پشت کوندیل‎های فمور، فلز کمپوننت و سیمان فمور جایگزین می‎شود. در این مطالعه، نتایج دو روش در «تعویض مفصل زانو» مقایسه شدند. مواد ...  بیشتر

استئوتومی پرگزیمال تیبیا و تغییرات آناتومیک زانو

محمود کریمی مبارکه؛ محسن مردانی کیوی

دوره 10، شماره 2 ، خرداد 1391، ، صفحه 98-105

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121067

چکیده
    استئوتومی پرگزیمال تی‌بیا با نتایج موفق تعویض مفصل جایگاه خود را حفظ کرده است. انجام استئوتومی بر اجزاء مختلف زانو و عملکرد آنها اثر می‌گذارد. تغییرات ایجاد شده در بیومکانیک زانو همراه با اثراتی در کشکک، رباط طرفی داخلی، راستای ماهیچه چهارسر و شیب سطح تی‌بیا خواهد بود. هدف از انجام استئوتومی پرگزیمال تیبیا در افراد جوان و بدون ...  بیشتر

تعویض مفصل زانو (نتایج کوتاه مدت)

محمود کریمی مبارکه؛ علیرضا سعید؛ علی نعمتی

دوره 5، شماره 4 ، شهریور 1386، ، صفحه 165-170

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121207

چکیده
  ۳۱پیش‌زمینه: تعویض مفصل زانو یکی از راه‌حل‌های نهایی برای بیماری‌های زانو با تخریب مفصل و علایم بالینی درد، دفورمیتی و محدودیت حرکتی می‌باشد. نتایج این عمل جراحی در مطالعات موجود در سایر کشورها عالی گزارش می‌شود. در کشور ما مقالات مربوط به نتایج تعویض مفصل زانو زیاد نیستند. شرایط اجتماعی و فرهنگی و اعتقادات مذهبی مردم در میزان ...  بیشتر