پین‌گذاری پوستی مفصل کارپومتاکارپال پنجم

کامران مظفریان؛ امیررضا وثوقی؛ آریا حجازی؛ محمد زارع‌نژاد؛ مهدی خادم نظمی

دوره 10، شماره 2 ، خرداد 1391، ، صفحه 87-92

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121065

چکیده
    پیش‌زمینه: درمان صدمات بی‌ثبات پنجمین مفصل کارپومتاکارپال دست، جااندازی بسته و پین‌گذاری می‌باشد. هدف این مطالعه، تعیین بی‌خطرین مسیر پین‌گذاری این مفصل با شیوه‌ای است که از صدمات احتمالی به عصب اولنار و تاندون‌های دست جلوگیری شود.   مواد و روش‌ها: در مرحله اول، مچ‌دست و دست سه جسد تازه تشریح شدند و سپس بی‌خطرترین مسیر پین‌گذاری ...  بیشتر