مجموعه مقالات نشست بینالمللی «هم‌رأیی» درباره عفونت مفاصل مصنوعی

جواد پرویزی

دوره 13، شماره 4 ، آذر 1394، ، صفحه 197-208

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121310

چکیده
  قسمت دهم: محیط جراحی روسای جلسه: دکتر جواد پرویزی؛ دکتر تورستن گرک  بیشتر

مجموعه نشست بین‌المللی هم رأیی درباره عفونت مفاصل مصنوعی (قسمت پنجم)

جواد پرویزی؛ تورستن گرک

دوره 12، شماره 3 ، شهریور 1393، ، صفحه 126-131

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121274

چکیده
   مجموعه نشست بین‌المللی هم رأیی درباره عفونت مفاصل مصنوعی (قسمت پنجم) رؤسای جلسه:دکتر جواد پرویزی، دکتر تورستن گرک  بیشتر

تعلل در درمان ترشح از زخم و سوء تغذیه بر نتایج تعویض مفصل موثر است

فریدون مجتهد جابری؛ جواد پرویزی؛ توماس هیتمانیک؛ اشیش جوشی؛ جیمز پرتیل

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1386، ، صفحه 48-54

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121192

چکیده
  ۲/۹۱۰پیش‌زمینه: عفونی شدن پروتز به‌دنبال ترشح طولانی زخم، پدیده‌ شناخته شده است ولی مناسب‌ترین درمان ترشح زخم به‌خوبی مفهوم نگردیده است.مواد و روش‌ها: دریک مطالعه «هم‌‌گروهی» (کوهورت) گذشته‌نگر، پرونده ۱۰۳۲۵ بیمار با ۱۱۷۸۵ عمل جراحی تعویض مفصل هیپ یا زانو بررسی شدند و ۳۰۰ بیمار (۲/۹%) دچار ترشح مزمن زخم (ترشح بیش از ۴۸ ساعت) بعد ...  بیشتر