علوم پایه
1. تحریک و تسریع بازسازی استخوان و ترمیم شکستگی‌های استخوانی با استفاده از مواد زیستی دارای خاصیت تنظیم کننده سیستم ایمنی: مقاله مروری

وحید ضرغامی؛ فرشته محرم زاده جغناب؛ محمدعلی شکر گزار

دوره 19، شماره 4 ، آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2021.141944

چکیده
  مقدمهیکی از مسائلی که در ارتباط با تحریک و تسریع بازسازی استخوان و ترمیم شکستگی­های استخوانی وجود دارد، استفاده و تنظیم عملکرد سیستم ایمنی بدن در راستای استخوان سازی سریع و بهبود عیوب است که تحت عنوان استئوایمونولوژی شناخته می­شود.مواد و روشها:در این مقاله مروری، با بررسی 57 مقاله از منابع direct science ,pupmed روش مواجه سیستم ایمنی بدن ...  بیشتر

2. بررسی پیامد سارکوم یووینگ در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید دکتر چمران و نمازی

سعید سلوکی؛ امیر رحمانی رسا؛ نرگس قمری؛ محمد مهدی کامروان

دوره 19، شماره 4 ، آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2021.279291.0

چکیده
  مقدمه: سارکوم یووینگ تومور اولیه و بدخیم استخوان است که حفظ جان بیمار و انتخاب بهترین شیوه درمان جزو چالش های پزشکی آن محسوب می شود. هدف این مطالعه بررسی میزان متاستاز و بقای عمر پس از بکارگیری پروتکل درمانی شیمی درمانی قبل از جراحی، جراحی و شیمی درمانی بعد از جراحی می باشد.روش کار: در این مطالعه 42 بیمار مبتلا به سارکوم یووینگ طی سال ...  بیشتر

3. Trauma and Orthopedics in COVID-19 Pandemic: an Epidemiological Study in a Tertiary Center, South of Iran

سید محمد طحامی؛ سید علی هاشمی؛ آرمین اکبرزاده؛ محمد هادی گرامی؛ امیر امینیان؛ سید امیررضا مصباحی؛ امین ضرابی؛ رسول صفری

دوره 19، شماره 4 ، آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2021.303863.1010

چکیده
  Introduction: The novel COVID-19 disease was presented at first in Wuhan, China, in December 2019. During COVID-19 pandemic, approaching trauma patients, whom could have COVID-19, is a challenging issue required special consideration and healthcare setting.Methods and materials: This retrospective cohort study was conducted at Emtiaz hospital, the main trauma center of the south of Iran, between March 2020 and August 2020 from the beginning of the COVID-19 pandemic. Trauma-related data such as the mechanism of trauma, injury pattern, and surgical intervention procedure of all the suspicious COVID-19 ...  بیشتر

4. نتایج درمان شکستگی سوپراکندیل هومروس تیپ II در کودکان: گچ گیری در مقابل پین گذاری

امیرحسین فرخ زاد؛ حسین اکبری اقدم؛ محمدرضا غلامرضایی؛ پریا روحی

دوره 19، شماره 4 ، آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2022.303202.1012

چکیده
  هدفروند رو به افزایش جراحان ارتوپدی برای پینینگ بسته شکستگی‌های سوپراکوندیلار تیپ II وجود دارد، در این مطالعه، نتیجه درمان جااندازی بسته و گچ‌گیری در مقایسه با پینینگ بررسی می‌شود.روشدر یک مطالعه مقطعی گذشته نگر، 39 کودک 3 تا 11 ساله مبتلا به شکستگی سوپراکوندیلار تیپ II گارتلند که تحت درمان با جااندازی بسته و پینینگ و جااندازی بسته ...  بیشتر