نویسندگان

مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

آکرومتاستاز، یعنی متاستاز یک تومور بدخیم به استخوان، ولی دیستال به آرنج و/یا زانو یک اتفاق بسیار نادر می باشد. یک زن سی و یک ساله، مورد شناخته شده کانسر پستان از 3 سال قبل با تورم انگشت جهارم دست راست مراجعه کرد. رادیوگرافی و در مرحله بعد بیوپسی متاستازهای مجزا به بندهای وسط و آخر انگشت را نشان دادند، که اتفاق بی‎نهایت نادری است. درمان با آمپوتاسیون ری چهارم انجام شد. چهار ماه بعد متاستاز دوم اتفاق افتاد، این بار به تیبیای راست، که این هم محل نادری برای اتفاق افتادن متاستاز است. او از متاستاز ریوی 9 ماه بعد از متاستاز دست فوت کرد. آکرومتاستاز یک یافته نادر و پیش‎بینی کننده زنده‎ماندن کوتاه مدت است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Acrometastasis to Two Phalanges of a Single Phalanx and Tibia A Case Report

نویسندگان [English]

  • Alireza Saied
  • Farshad Zand Rahimi

چکیده [English]

Acrometastasis or metastasis distal to elbow and/or knee is a very rare event. A 31 y/o female, a known case of breast cancer for 3 years presented with a swollen 4th right finger. Radiographs and then biopsy showed separate metastases to middle and distal phalanges, an extremely rare event. She was managed with ray amputation. Four months later she developed a second metastasis, this time to her left tibia, again a rare site for metastasis, that was managed by closed intramedullary nailing. Sadly, she died of pulmonary metastasis, 9 months after her hand event. Acrometastasis is a rare finding and predicts a short survival. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Neoplasm Metastasis
  • Hand
  • Tibia
  • finger