نویسندگان

چکیده

پیش زمینه: مستند کردن، بررسی و رصد تجربیات و اطلاعات جراحی یکی از روش‎های مهم ارزیابی تمرینات جراحی است. برای رسیدن به این هدف مستند سازی عمل‎های انجام شده توسط دستیاران و ثبت کارنامه نهایی آنها برای ارزیابی مهارت‎های کسب شده آنها می‎تواند موثر باشد. برای این منظور از لاگ بوک کاغذی استفاده می‎شد که مشکلاتی اعم از وقت‎گیر بودن و عدم دقت بالا دارد. بنابراین بر آن شدیم تا لاگ‎بوک سنتی جراحی ارتوپدی را ارتقاء داده و بتوانیم به‎صورت الکترونیک گزارش کاملی از فعالیت‎های عمل جراحی دستیاران به همراه مقایسه با سایر دستیاران به‎صورت آنلاین در اختیار کلیه اساتید قرار دهیم.

مواد و روش‎ها: ‏در بیمارستان اختر فعالیت‎های جراحی دستیاران ارتوپدی از طریق لاگ‎بوک الکترونیک به مدت دو سال مورد ارزیابی واقع شد. لاگ بوک الکترونیک در نرم‎افزار اکسل طراحی و در دیتابیس گوگل داکس بارگزاری شد و اطلاعات عمل‎های جراحی دستیاران به‎صورت طبقه‎بندی شده ثبت گردید.

یافته‎ها: لاگ‎بوک الکترونیک به مدت دو سال در بیمارستان اختر بدون هیچ‎گونه خطا و مشکلی اجرا شد. با استفاده از سیستم فوق دسترسی به گزارش‎ها و اعمال جراحی دستیاران و حتی تعداد عمل جراحی اساتید در نمودارهای مختلف، با دسترسی آسان، قابلیت آرشیوبندی اطلاعات، ارزیابی مهارت‎ها و همچنین مقایسه آن با سطوح علمی و عملی مورد انتظار میسر گردید و مورد بررسی و استفاده قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بود که رضایت‎مندی اساتید و دستیاران از لاگ‎بوک الکترونیک بیشتر از لاگ‎بوک سنتی است.

نتیجه‎گیری: لاگ‎بوک الکترونیک دستیاران ارتوپدی مزایای بسیاری دارد و به وسیله آن به سادگی می‎توان به تعداد و اجزای عمل‎های جراحی منطبق با طرح درس اجرا شده توسط دستیاران دست یافت و توانایی آنان و برخورداری از اعمال جراحی ضروری و همچنین مقایسه با سایر دستیاران دانشگاه‎های دیگر اقدام نمود و همچنین این برنامه را در سطح کشور پیاده کرد تا در سایر رشته‎های پزشکی ‏اجرا کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Eclectronic Logbook for surgical registrars

نویسندگان [English]

  • Mohamad Qoreishy
  • Seyyed Morteza Kazemi
  • Hamid Mahdavi Mohtasham

چکیده [English]

Background and Aim: Documentation, examination, and observation of surgical information and experiences are among the important methods for evaluating surgical exercises. To this end, documenting the performed surgeries by residents and submitting the final log can be effective in assessing their acquired skills. Therefore, we apply a paper logbook, which is a time-consuming process with low accuracy. As a result, the traditional orthopedic surgical logbook was improved in the present study to provide a complete electronic report on surgical activities of residents and compare their results with other residents by professors online.
Materials and Methods: The surgical activities of orthopedic surgery residents in the Akhtar hospital were assessed for two years using an electronic logbook, which was designed in Excel and uploaded on Google Docs Database. In addition, information about surgeries by residents was recorded in categories.
Results: The electronic logbook was implemented in the Akhtar hospital for two years without any error or problem. Using the mentioned system, it was possible to provide the reports on surgeries by residents and even the number of surgeries of professors on different diagrams, archive the information, assess the residents’ skills, and compare them to the expected scientific and practical levels. The results indicate that the satisfaction of the professors and residents from the Electronic logbook is greater than the traditional one.
Conclusion: According to the results of the study, the electronic logbook of orthopedic surgery residents has many benefits and can provide easy access to the number and details of surgeries performed by the residents based on the course design. In addition, we can recognize the ability of these individuals in performing the necessary surgeries and compare them with residents of other universities. Moreover, this program can be implemented across the nation and in other medical fields.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Surgery Exercises
  • Record of Information
  • Surgery
  • Information Collection
  • logbook