نویسندگان

چکیده

آسیب لیگامان اسکافولونیت از آسیب‎های مهم و شایع مچ دست است. این آسیب طیف وسیعی از پاتولوژی‎ها را شامل می‎شود که همگی باعث تغییر مرحله بیماری می‎شوند و روند درمان و پروتوکل انتخابی براساس مرحله بیماری می‎باشد. ناکامل یا کامل بودن پارگی، قابلیت ترمیم، زاویه رادیواسکافوئید، رادیولونیت، قابلیت جااندازی کارپ و تغییرات دژنراتیو فاکتورهای موثر بر مرحله بیماری و پروتوکل درمانی هستند. بسته به شدت آسیب تقویت عضلات سوپیناتور، پین‎گذاری پرکوتانه، دبریدمان آرتروسکوپیک، ترمیم باز، کپسولودز، پیچ‎گذاری مفصل و بازسازی لیگامان با تاندون‎های موضعی از درمان‎های رایج این بیماری می‎باشند. در این مقاله به بررسی انواع روش‎های درمانی می‎پردازیم و در ذیل هر روش درمانی به نتایج مطالعات محققین برجسته در این زمینه اشاره می‎کنیم. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

scapholunate injuries, stages and current treatment options

نویسندگان [English]

  • Reza Shahryar Kamrani
  • Ehsan Vahedi
  • Behnam Panjavi

چکیده [English]

Abstract
Scapholunate interosseous ligament injuries are common important conditions which include  a wide range of pathologies in wrist joint. A lot of factors have significant role on clinical course or stage of disease. Treatment protocol depends on the stage of disease. Partial vs complete lesion, reparability, radioscaphoid angle, radiolunate angle, reducibility and degenerative changes are modifiers of disease stage. Re-education and strengthening of supinator muscles, percutaneous pinning, arthroscopic debridement, open repair, capsulodesis, screw fixation and ligament reconstruction with local tendons are common treatment options used for scapholunate injuries. In this article we will review the stages of disease as well as the various treatment options.  Some case series related to each treatment options will be  discussed.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: scapholunate ligament
  • Dissociation
  • articular degeneration
  • carpal alignment