نویسندگان

کمیته پژوهش انجمن جراحان ارتوپدی ایران

10.22034/ijos.2020.121247

چکیده

پیش‌زمینه: هدف از این مطالعه بررسی مکانیسم‌های شایع ترومای اطفال در اثر تصادفات رانندگی در شهر بزرگ تهران، به عنوان نمونه‌ای از شهرهای ایران و پیشنهاد راه کارهایی جهت جلوگیری از مشکلات عوارض ناشی از آن بود.مواد و روش‌ها: مطالعه آزمایشی در ۳ مرکز ترومای اطفال تهران توسط انجمن ارتوپدی ایران آغاز گردید. تمام بیماران ۱۴ سال یا کوچک‌تر که در اثر تصادف به این بیمارستان‌ها منتقل می‌شدند و دچار آسیب بدنی شده بودند، در طول ۲۴ ساعت شبانه‌ روز توسط پزشکان عمومی، بررسی می‌شدند و فرم‌های مخصوص تکمیل می‌گردید. این بررسی در یک ماه از هر فصل سال گذشته انجام شد.یافته‌ها: از کل ۳۱۸ کودک مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان‌ها به دلیل تصادف، ۷۲۸۹ نفر دچار آسیب‌های مختلف بدنی بودند (۲۱۵ پسر و ۷۲ دختر). در ۱۵۱ بیمار آسیب به سیستم استخوانی‌ـ عضلانی و در ۳۱ بیمار نیز هیچگونه آسیب بدنی واضحی وجود نداشت. ۳۳/۶% بیماران  نیز دچار تروماهای متعدد شده بودند. ۵۲/۸% تصادفات در بهار و تابستان ۲۱/۷% در پاییز و ۲۵/۵% در زمستان رخ داد. محل حادثه در ۷۱% در خیابان، ۱۷/۵% در کوچه و ۱۲/۵% در جاده و ۶۵% در هنگام شب و ۳۵% در روز بود. مکانیسم تروما در ۳۳/۷% موارد به علت تصادف بین موتورسیکلت و عابر پیاده و در ۳۱/۹% بین ماشین و عابر پیاده بود.آسیب‌های استخوانی شامل شکستگی تی بیا و فیبولا (۶۲مورد)، فمور (۲۵ مورد)، ساعد (۱۸ مورد) و هومروس (۱۱ مورد) به ترتیب شیوع بودند. ۲۴% بیماران با آمبولانس به بیمارستان منتقل شده و بقیه توسط مردم یا خانواده بیمار رسانده شده‌ بودند.نتیجه‌گیری: کودکان در معرض آسیب‌های شدیدی در اثر تصادفات درون شهری می‌باشند که علت آن عدم اطلاع‌رسانی و آموزش کودکان و بزرگسالان در مورد مقررات راهنمایی و رانندگی است. بررسی وضعیت ایمنی رانندگی در شهر بزرگ تهران ضروری است و باید راه‌گشای بررسی مشابه در سایر شهرهای بزرگ در کشورهای در حال توسعه باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Road Traffic Injuries in Children

نویسندگان [English]

  • Mahzad Javid, MD
  • Gholamhossain Shahcheraghi, MD, FRCS (C)
  • Farivar A Lahiji, MD
  • Aziz Ahmadi, MD
  • Afshin Farhadi, MD
  • Gholam Ali Akasheh, MD

چکیده [English]

Background: To find the patterns and common mechanisms of motor-vehicle related pediatric trauma in a metropolitan city (Tehran-Iran), to guide the health planners of the city in proper planning and resource application and distribution.Methods: A pilot study was started in three major pediatric-trauma referral centers in Tehran by the Iranian Orthopaedic Association. All the cases below age 14 who visited the emergency department of those three hospitals, with body trauma resulting from a vehicle-related accident were studied. Cases were collected on a 24-hours basis in one month of each four seasons of the last year. The data collection was done by contracted physicians with the use of a detailed questionnaire.Results: From a total of 318 children that visited the emergency departments because of motor–vehicle related accident, 287 patients had trauma to various parts of the body (215 male 72 females), 151 cases had only musculoskeletal trauma and 31 others had sustained no significant injury of any kind. Multiple trauma was seen in 33.6% of the cases.52.8% of accidents happened in spring & summer, 21/7% in autumn, and 25/5% in winter season. The place of accidents were usually on the streets (70%), followed by small allies (17/5%), then major roads (12/5%). 65% of the accidents had happened at night and 35% during the day. The injuries were from motorcycles hitting pedestrians in 33.7% and, car–pedestrian accidents in 31.9%. The musculoskeletal injuries included fracture of tibia and fibula (62 cases), femoral fracture (25 cases), forearm (18 cases) and humerus (11 cases) in order of frequency. 24% of patients were transferred by ambulance and the rest by their family members or by- standing people. Conclusions: Children become disabled far too frequently in the city, from lack of proper training, proper enforcement of traffic rules by the children and the drivers. An appropriate measure of safety in the crowded metropolitan city of Tehran is essential, and this report can be a guide for the other major cities of the third world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child
  • Traffic Accident
  • Bone Fractures