نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

10.22034/ijos.2020.121198

چکیده

اختلاف‌نظرهای فراوانی در نحوه تقسیم‌بندی و درمان شکستگی‌های کوندیل خارجی استخوان بازو در کودکان وجود دارد. در این مطالعه ضمن ارائه نتایج درمانی، اختلاف‌ نظرهای موجود مورد بحث قرار گرفته است.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه گذشته‌نگر ۲۶ بیمار (۸ دختر و ۱۸ پسر) که تحت درمان شکستگی کوندیل خارجی استخوان بازو قرار گرفته بودند، مطالعه شدند. میانگین سن بیماران ۴/۵ سال ۱/۹-۸سال) و میانگین زمان پیگیری ۶ سال (۲۰-۳ سال) بود. بیماران در آخرین معاینه از نظر دامنه حرکت، جوش خوردن شکستگی، تغییرشکل، ضایعه عصبی و عوارضی نظیر نکروز قطعه شکسته مورد بررسی قرار گرفتند.یافته‌ها: از ۲۶ بیمار با شکستگی کوندیل خارجی بازو، ۱۷ بیمار با جابه‌جایی کمتر از ۲ میلی‌متر درمان غیرجراحی،۸  بیمار با جابه‌جایی بیش از ۲ میلی‌متر درمان ثابت کردن شکستگی و یک بیمار دچار جوش‌نخوردگی فقط عمل جراحی جابه‌جایی عصب اولنا دریافت کردند. در آخرین معاینه به جز یک بیمار که به‌دلیل جوش‌نخوردن شکستگی دارای افزایش «زاویه حمل آرنج» (carrying angle) بود، تمام بیماران دامنه حرکتی کامل و بدون تغییرشکل داشتند.نتیجه‌گیری: شکستگی کوندیل خارجی بازو در کودکان بیش از سایر شکستگی ها نیاز به عمل جراحی دارد و در صورت وجود جابه‌جایی اولیه بیش از ۲ میلی‌متر یا بوجود آمدن جابه‌جایی در حین درمان، عمل جراحی توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Lateral Humeral Condyle Fracture in Children

نویسندگان [English]

  • Javad Gorji, MD
  • Behnam Panjavi, MD
  • Mohammad Reza Abbaszadeh, MD

چکیده [English]

Background: Classification and treatment of lateral humeral condyle fracture in children is a matter of controversy. We report the results of treatment in 26 cases along with a comprehensive literature review.Methods: Medical records and radiographs of 26 children (8 girls, 18 boys) who had been treated for lateral humeral condyle fracture over 20 year period were reviewed. The cases had a mean age of 4.5 years (1.9-8 years). The patients were evaluated for elbow range of motion, deformity, neurological deficit, and avascular necrosis with an average follow-up of 6 (3-20) years. Results: From the 26 cases, 17 patients had less than 2 millimeters displacement, and had been treated non-operatively 8 patients with displaced fracture had received internal fixation. One case that presented late and had ulnar nerve symptom with fracture non-:::union:::, underwent only anterior transposition of the nerve. The cases had all full range of motion, with no avascular necrosis. The one non-:::union::: case had a carrying angle of 26 degrees.Conclusions: Lateral humeral condyle fracture in children requires surgical treatment more than most other pediatric fractures. Initial displacement of over 2 millimeters or any later displacement in the early post fracture period would require surgical intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elbow Joint
  • Fractures
  • Bone
  • therapy