نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22034/ijos.2020.121136

چکیده

پیش‌زمینه: شکستگی‌های استابولوم جزو شکستگی‌های شایع می‌باشند و چالش‌های زیادی در استفاده از دو روش جراحی و غیرجراحی برای درمان وجود دارد. با توجه به اینکه درمان نادرست این شکستگی‌ها می‌تواند عوارض زیادی برای بیمار داشته باشد، هدف از این مطالعه، مقایسه نتایج درمان شکستگی‌های بی‌ثبات استابولوم به دو روش جراحی و غیرجراحی بود.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه گذشته‌نگر، ۴۰ بیمار با شکستگی بی‌ثبات استابولوم که طی سال‌های ۸۶-۱۳۸۴ در یک مرکز آموزشی درمانی مشهد درمان شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سن بیماران ۳۴/۵ سال (۵۰-۲۰ سال) بود. بیماران به دو گروه ۲۰ نفره جراحی و غیرجراحی تقسیم شدند. سن، جنس، نوع و مکانیسم شکستگی، صدمات همراه، زمان جوش‌خوردن رادیولوژیک، ترومبوز وریدهای عمقی، استخوان‌سازی نابجا، آسیب‌های عصبی، آمبولی چربی، دامنه حرکتی مفصل هیپ، هزینه و رضایت‌مندی بیماران با سیستم نمره‌دهی «هاریس» بررسی گردید.یافته‌ها: نتایج نشان داد بین عملکرد دو گروه درمان جراحی و غیرجراحی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. اگرچه میزان استخوان‌سازی نابجا و آسیب‌های عصبی بعد از عمل در گروه جراحی بیشتر بود ولی تفاوت آنها معنی‌دار نبود. در مرحله پیگیری زمان جوش خوردن رادیولوژیک در گروه غیرجراحی کمتر، و هزینه‌ها در گروه غیرجراحی به‌طور معنی داری بیشتر بود (۰/۰۱>p < /em>)نتیجه‌گیری: درمان جراحی شکستگی‌های استابولوم به شرایط خاصی نیاز دارد. وجود جراح با تجربه، تجهیزات لازم، اتاق عمل مناسب و ... جهت حصول جااندازی آناتومیک بدون جابه‌جایی مفصل هیپ، و نیز برای اعمال بازسازی بعدی و افزایش عملکرد بیمار ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Short-Term Results in Operative and Non-Operative Treatment of Unstable Acetabular Fracture

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Sharifi, MD
  • Seyed Mehdi Mazloomi, MD
  • Ali Birjandinejad, MD
  • Mohammad Taghi Peivandi, MD
  • Amir Reza Bidkhori, MD

چکیده [English]

Background: Acetabular fracture is a common injury, with unclear treatment outcome. We are reporting the results of treatment of unstable acetabular fractures, comparing operative with non-operative treatment in a small group of patients.Methods: In a retrospective study, in a teaching hospital, 20 cases of unstable acetabular fracture treated with open reduction and internal fixation were compared with 20 cases who had been treated non-surgically. The mean age was 34.5 years old (20-50 yrs old). The early clinical resuts, including complications, and also treatment costs were compared in those two groups.Results: There was no significant difference in the level of function between the two groups.There was a higher rate of heterotopic ossification and nerve injury in the operated cases, but not statistically significant. The time to fracture :::union::: was less in the non-operated cases. The hospital cost was significantly higher in the non-operative group (p < /em>

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acetabulum
  • Fractures, bone
  • Treatment outcome