شل‎شدگی غیرعفونی اطراف پروتز مفصل ران (مرور کوتاه)

منصور ابوالقاسمیان

دوره 13، شماره 1 ، اسفند 1393، ، صفحه 36-42

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121288

چکیده
  شل شدگی غیرعفونی مفصل مصنوعی ران از جمله شایع‌ترین علل نیاز به تعویض مجدد مفصل ران است. در مورد مکانیسم ایجاد شل شدگی غیرعفونی اتفاق نظر وجود ندارد. بعضی آن‌ را یک روند کاملاً مکانیکی می‌دانند که ناشی‌ از نیروهای مکرری است که در طی زمان به ران وارد می‌گردد. بعضی دیگر، آن‌ را یک روند کاملاً زیستی‌ می‌بینند که به علت خورده شدن استخوان ...  بیشتر

بررسی دقت و پایایی «اندازه پروتز» قبل از جراحی در تعویض مفصل ران

حمیدرضا سیدحسین‌زاده؛ علی اکبر اسماعیلی‌ جاه؛ سید روح ا... موسوی؛ فرشاد صفدری

دوره 11، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 158-162

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121106

چکیده
  پیش‌زمینه: اندازه‎گیری و جای‌گذاری مناسب جزء‎ها (templating) قبل از جراحی تعویض کامل مفصل ران رایج می‌باشد. این مطالعه به منظور تعیین دقت و پایایی انجام «اندازه پروتز» قبل از جراحی در تعویض کامل مفصل ران غیرسیمانی انجام شد.مواد و روش ها: مطالعه به صورت مقطعی گذشته‌نگر به مدت چهار ماه انجام شد، ۵۰ بیمار که به دلیل استئوآرتریت شدید ران ...  بیشتر