آسیب شبکه اعصاب بازویی و عروق پس از دررفتگی تحتانی شانه، گزارش یک پرونده

O M Babalola؛ O N Salawu؛ B A Ahmed؛ G H Ibraheem

دوره 17، شماره 2 ، فروردین 1398، ، صفحه 78-80

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121392

چکیده
  دررفتگی تحتانی شانه نوعی نادر از دررفتگی مفصل است که معمولاً با آسیب به بافت نرم اطراف آن همراه است. برایجلوگیری از عوار ، جا انداختن دررفتگی باید در اسرع وقت انجام شود. مقاله حاضر گزارشی از دررفتگی تحتانی شانهاست که با کوفتگی عرو بازویی و آسیب شککه اعصاب بازویی مراجعه کرده است. دررفتگی در اتا اورژانس جا )LEH(انداخته شده و از بازوبند ...  بیشتر

کیست هیداتید عضله براکیورادیالیس در بازو (گزارش یک مورد)

محسن مردانی کیوی؛ رضا کیهانی؛ کیوان هاشمی مطلق؛ شایار صاحب اختیاری

دوره 9، شماره 4 ، مهر 1390، ، صفحه 180-184

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121050

چکیده
  کیست هیداتید اولیۀ بافت عضلانی آن‌قدر نادر است که گاهی اوقات در تشخیص‌های افتراقی توده‌های کیستیک در مناطق اندمیک قرار نمی‌گیرد. تشخیص به موقع و دقیق بسیار مهم است تا از بیوپسی غیرضروری ممانعت به عمل آید. در این گزارش یک مرد 40 ساله با شکایت از تورم و درد تشدید شونده در بازوی دست راست به دنبال اثر فشاری توده ارائه می‌شود. با توجه به ...  بیشتر

ترمیم پارگی تاندون‌های بازکننده انگشتان دست

سید ابوالحسین مهدی نسب؛ ناصر صرافان

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1386، ، صفحه 130-134

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121214

چکیده
  پیش‌زمینه: پارگی تاندون‌های بازکننده انگشتان دست از آسیب‌های شایع نسج نرم در اندام فوقانی است. ترمیم این زخم‌ها به عوامل متعددی شامل شدت ضربه اولیه، سایر ضایعات موجود، ناحیه پارگی، تجربه جراح و همچنین توانبخشی بعد از عمل بستگی دارد.  هدف از این مطالعه بررسی نتایج ترمیم اولیه پارگی تاندون‌های باز کننده انگشتان در نواحی مختلف دست ...  بیشتر