شکستگی معکوس زیگوند: سرنخی برای ضایعات رباط متقاطع پشتی در شکستگی پلاتو تی‌بیا (گزارش یک مورد)

فردین میرزاطلوعی

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 83-85

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121034

چکیده
  در این گزارش بیماری که شکستگی پلاتو خارجی تی‌بیا داشت و اوالسیون رباط متقاطع پشتی در پرتونگاری اولیه از دید پنهان مانده بود، ارائه می‌شود. همچنین این بیمار شکستگی معکوس زیگوند در پلاتو تی‌بیا داشت. بعد از جااندازی باز و تثبیت داخلی شکستگی پلاتو تی‌بیا، اوالسیون رباط متقاطع مشخص شد. بیمار جراحی مجدد برای کندگی رباط متقاطع را قبول ...  بیشتر

نتایج تثبیت کندگی رباط متقاطع پشتی

امیررضا کچوئی؛ شیوا رازی؛ رضا مهدویان نقاش زرگر؛ هادی مخملباف

دوره 8، شماره 2 ، خرداد 1389، ، صفحه 63-67

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121123

چکیده
  پیش‌زمینه: آسیب‌های رباط متقاطع پشتی حدود ۳ تا ۲۳ درصد آسیب‌های زانو را تشکیل می‌دهند. در موارد حاد کندگی رباط، توصیه به تثبیت می‌شود و در موارد مزمن، تثبیت هنوز مورد بحث است. پارگی رباط نیز نیاز به بازسازی دارد. در این مقاله نتایج تثبیت کندگی رباط بررسی گردید.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه توصیفی، از ۴۰ بیمار مرد با میانگیی سنی ۲۷/۸۷سال ...  بیشتر

روش تغییریافته‌ کارگذاری بخش استخوانی گرافت در بازسازی رباط متقاطع پشتی زانو با پیچ اینترفرانس (مطالعه بیومکانیک بر روی مدل حیوانی استخوان گاو)

فریدون مجتهد جابری؛ هومن عباسی؛ نسرین ساکی؛ امیر لطف آذر؛ احمد انصافداران؛ ثریا ساکی؛ مهراد مجتهد جابری

دوره 7، شماره 1 ، اسفند 1387، ، صفحه 22-28

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121167

چکیده
   پیش‌زمینه: در این مطالعه روش تغییریافته تثبیت به‌روش «جاگذاری در محفظه استخوانی» (inlay) در بازسازی رباط متقاطع پشتی زانو را معرفی و مشخصات ساختاری تثبیت به‌روش «جاگذاری در محفظه استخوانی» با تثبیت به روش جدید و تغییریافته مقایسه گردید. در روش تغییر یافته از پیچ اینترفرانس استفاده شد و عمل جراحی در حالت خوابیده (supine) که قابلیت اجرایی ...  بیشتر

کندگی رباط متقاطع پشتی زانو همراه با دررفتگی مفصل ران در یک بچه (گزارش یک مورد)

فردین میرزاطلوعی؛ احمدرضا افشار

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1386، ، صفحه 156-158

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121219

چکیده
  آسیب رباط متقاطع پشتی همراه با دررفتگی مفصل ران در کودکان بسیار نادر است. به همین علت این ضایعه در کودکان مبتلا تشخیص داده نمی شود. در این گزارش پسر بچه هشت ساله با این ضایعه تشخیص داده نشده معرفی می شود.  بیشتر