علوم پایه
تحریک و تسریع بازسازی استخوان و ترمیم شکستگی های استخوانی با استفاده از مواد زیستی دارای خاصیت تنظیم کننده سیستم ایمنی

وحید ضرغامی؛ فرشته محرم زاده جغناب؛ محمدعلی شکر گزار

دوره 19، شماره 4 ، آبان 1400، ، صفحه 176-184

https://doi.org/10.22034/ijos.2021.141944

چکیده
  مقدمه: یکی از مسائلی که در ارتباط با تحریک و تسریع بازسازی استخوان و ترمیم شکستگی های استخوانی وجود دارد استفاده و تنظیم عملکردسیستم ایمنی بدن در راستای استخوان سازی سریع و بهبود عیوب است که تحت عنوان استئوایمونولوژی شناخته میشود.مواد و روشها: در این مقاله مروری، با بررسی 57 مقاله از منابع ScienceDirect و PubMed روش مواجهه ی سیستم ایمنی بدن هنگام ...  بیشتر

دلایل شکست کاشتنی های استخوانی و راه حل های مبتنی بر فناوری نانو جهت رفع آن ها

وحید ضرغامی؛ محمد قربانی؛ محمدعلی شکرگزار؛ کامران پوشنگ باقری

دوره 17، شماره 1 ، اسفند 1397، ، صفحه 35-43

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121387

چکیده
  در حال حاضر شل شدگی و لقی کاشتنی­های استخوانی و عفونت عمیق اطراف آن به دلیل رشد و تکثیر میکروب­ها بر روی سطح آن­ها، دو دلیل اصلی شکست کاشتنی­های استخوانی است. لق شدگی اغلب به دلایل: 1- عدم اتصال مناسب کاشتنی و استخوان و ایجاد جابجایی­های خیلی کوچک در مواقع بارگذاری 2- عدم رشد مناسب سلول­های استخوانی در فصل مشترک کاشتنی- استخوان ...  بیشتر