‌نتایج جراحی باز در شکستگی های قوزک پا

علی ماواییان؛ فرساد بیگلری؛ سیامک شعبانی؛ حمید مهدوی محتشم؛ سید مرتضی کاظمی

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1396، ، صفحه 83-88

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121340

چکیده
  پیش‎زمینه: شکستگی مچ پا حدود 10% کل شکستگی‎های اندام تحتانی را شامل می‎شود که با توجه به اهمیت این مفصل در راه‎رفتن و تحمل وزن نتایج درمانی شکستگی‎های این مفصل از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی‏ نتایج درمان شکستگی‎های مچ پا با روش جااندازی باز و فیکساسیون داخلی است. ‏ مواد و روش‎ها: پژوهش حاضر از نوع عرضی ...  بیشتر

عوارض شکستگی کلاویکل بدنبال جراحی باز

فرساد بیگلری؛ علی ماواییان؛ سیامک شعبانی؛ حمید مهدوی محتشم؛ سید مرتضی کاظمی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 39-45

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121333

چکیده
  پیش زمینه : شکستگی های کلاویکل بدنبال فیکساسیون داخلی دارای عوارض مختلفی است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی شیوع عوارض شکستگی های کلاویکل بدنبال فیکساسیون داخلی است. همچنین بررسی شیوع عفونت، نارضایتی محل، نان یونیون و مال یونیون در شکستگی ‏کلاویکل بدنبال فیکساسیون داخلی می باشد.‏ مواد و روش ها: پژوهش از نوع عرضی بود. نمونه آماری 52 ...  بیشتر