ارتباط بین شاخص‌های رادیوگرافیک و پیامدهای عملکردی در شکستگی انتهای رادیوس

مهران رضوی پور؛ سلمان غفاری؛ مسعود شایسته آذر؛ ابوالفضل کاظمی؛ شایان امجدی

دوره 18، شماره 3 ، شهریور 1399، ، صفحه 75-82

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121421

چکیده
  مقدمه: یکی از عوامل مؤثر در پیش‌بینی شکستگی انتهای رادیوس، اصلاحات آناتومیکی است. مطالعات مربوط به بازسازی آناتومیکی با پیامدهای عملکردی نتایج متعارضی داشته‌اند. این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین شاخص‌های رادیوگرافی (آناتومیکی) پس از دررفتگی شکستگی‌های انتهای رادیوس با عملکرد و نتایج بالینی انجام شده است. روش‌ها: در یک مطالعه ...  بیشتر

بررسی نتایج درمانی آرتریت سپتیک هیپ نوزادان در شمال کشور

مسعود شایسته آذر؛ مسعود شایسته آذر؛ سید اسماعیل مختار نژاد گنجی؛ سهیل اوصیا؛ محمدحسین کریمی نسب؛ محمد اوصیا

دوره 18، شماره 2 ، خرداد 1399، ، صفحه 63-69

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121413

چکیده
  چکیده مقدمه و هدف: آرتریت سپتیک یکی از عفونت‌های مهم در دورة کودکی است که عوارض بالایی دارد. با توجه به نادر بودن این حالت در نوزادان و کم بودن نشانه‌های آن، تشخیص آرتریت سپتیک در نوزادان مشکل و پیش‌آگهی آن به طور عمده تحت‌تأثیر تشخیص زود‌هنگام و عدم تأخیر در درمان است. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی نتایج درمان آرتریت سیپتیک هیپ ...  بیشتر

تأثیر درمان‎های ضد استئوپوروز آلدرونات و هورمون پاراتیروئید بر ترمیم شکستگی‎های استئوپوروتیک دیستال رادیوس

مسعود شایسته آذر؛ محمدحسین کریمی نسب؛ مهران رضوی پور؛ صابر جورابراهیمیان

دوره 17، شماره 1 ، اسفند 1397، ، صفحه 20-27

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121384

چکیده
  خلاصهپیش‎زمینه: پوکی استخوان، شایع‎ترین بیماری متابولیک استخوان است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر درمان ضداستئوپوروز یا داروهای بیس­فسفونات و پاراتیروئید بر ترمیم استخوان در بیماران با شکستگی‎های استئوپوروتیک بود.مواد و روش‎ها: این یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی یکسویه کورکنترل شده بود که برروی 3 گروه 20 نفره باشکستگی‎های ...  بیشتر

شیوع ناهنجاری مادرزادی پا در نوزادان: (یک مطالعه توصیفی بر روی 2025 نوزاد در شمال ایران)

مجید سجادی؛ هادی رمضان زاده؛ محمد حسین کریمی نسب؛ مسعود شایسته آذر؛ سلمان غفاری

دوره 15، شماره 1 ، اسفند 1396، ، صفحه 171-174

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121357

چکیده
  پیش‎زمینه: ناهنجاری‎های مادرزادی پا یکی از شایع‎ترین ناهنجاری‎های مادرزادی است که موجب اختلال در راه‎رفتن طبیعی می‎شود و بر کیفیت زندگی بیماران تأثیر می‎گذارد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع چنین ناهنجاری‎هایی در نوزادان متولد شده در مرکز مراجعه در شمال ایران است. مواد و روش‎ها: این مطالعه، یک مطالعه توصیفی مقطعی بر ...  بیشتر

بررسی واکنش‌های پاتالوژیک نسبت به کارگذاری سخت‌افزارهای ارتوپدی (نیل و پلاک)

مسعود شایسته آذر؛ مسعود شایسته آذر؛ محمدحسین کریمی نسب؛ سید محتار اسماعیل نژاد گنجی؛ سلمان غفاری؛ مهران رضوی پور؛ ابوالفضل کاظمی؛ عماد موید عابدی

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1396، ، صفحه 89-95

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121341

چکیده
  پیش‎زمینه: تاکنون مطالعات مختلفی در مورد اثرات موضعی و سیستمیک سخت‎افزارهای ارتوپدی انجام شده است. هدف از این مطالعه بررسی واکنش‎های پاتولوژیک نسبت به کارگذاری سخت­افزارهای ارتوپدی (نیل و پلاک) در بیماران بود. مواد و روش‎ها: در یک مطالعه توصیفی، واکنش‎های پاتولوژیک 15 بیمار (12 مرد و 3 زن) با میانگین سنی 41/37 که تحت جراحی درآوردن ...  بیشتر

بررسی فراوانی و دلایل خارج کردن سخت افزارهای کار گذاشته شده در بدن بیماران ارتوپدی در بیمارستانهای امام خمینی و بوعلی سینای ساری در سال 1393 و 1394

سلمان غفاری؛ مسعود شایسته آذر؛ محمد حسین کریمی نسب؛ ابوالفضل کاظمی؛ کمال سمندر

دوره 14، شماره 2 ، خرداد 1395، ، صفحه 88-92

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121324

چکیده
  اعمال جراحی خارج کردن سخت افزارهای ارتوپدی جزء شایعترین اعمال الکتیو ارتوپدی می باشد. باورها و نظرات جراحان ارتوپد در مورد خارج کردن وسایل ارتوپدی متفاوت است.راهکار مبتنی بر شواهدی در مورد خارج کردن وسایل ارتوپدی وجود ندارد.  در این مطالعهآینده نگر، کلیه بیمارانی که برای جراحی خارج کردن وسیله ارتوپدی دربیمارستانهای امام خمینی ...  بیشتر