کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت در بیماری های ستون فقرات: مروری بر مقالات چاپ شده

عادل ابراهیم پور؛ احمدرضا میربلوک؛ بهامین عطار؛ سیده لیلی نجفی

دوره 17، شماره 2 ، فروردین 1398، ، صفحه 81-89

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121393

چکیده
  حوزه ای از پزشکی است که جهت ترمیم بافت یا اندام آسی دیده از )Regenerative medicine( پزشکی ترمیمیتوانایی خود بدن بهره می تیرد. این حوزه امروزه در ارتوپدی کاربرد وسیعی پیداکرده است که می توان به مواردی شاملدرمان بیماری های تخریبی دیسک، آسی ها و التهاب تاندون ها، مفاصل و لیگامان ها اشاره کرد. محصول شایع پرکاربرداست. میالعات بالینی انسانی را که به ...  بیشتر

نتایج بلندمدت درمان شکستگی تنه استخوان تیبیا به روش میله‎گذاری اینترامدولاری

مهران سلیمانها؛ احمدرضا میربلوک؛ حسین اتحاد؛ زهرا حق پرست قدیم لیمودهی

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1392، ، صفحه 33-39

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121259

چکیده
  پیش‎زمینه: شکستگی تنه استخوان تیبیا از شکستگی ‎های شایع در میان استخوان های بلند می‎باشد. هدف از این مطالعه بررسی نتایج درمان این شکستگی با میله اینترامدولاری در بیماران بستری شده در شرایط اورژانس ارتوپدی بود. مواد و روش ‎ها: در یک مطالعه آینده نگر، ۲۲۶بیمار (۱۹۳ مرد، ۳۳زن) با شکستگی تیبیا از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ با روش میله‌گذاری اینترامدولاری ...  بیشتر

پیشگویی نکروز آواسکولار سر فمور پس از شکستگی‎های گردن فمور براساس خونریزی حین جراحی با روش‎های دریلینگ

کامران اسدی؛ احمدرضا میربلوک؛ علی کریمی؛ محمدصادق موسوی؛ سپهر ساغری؛ صادق عابدی؛ ارد غریبی؛ علی تبریزی

دوره 11، شماره 3 ، شهریور 1392، ، صفحه 91-96

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121096

چکیده
  پیش‌زمینه: ‎خونریزی ازمحل دریل پیچ پروگزیمال درشکستگی های گردن فمورممکن است توانایی پیشگویی در تشخیص نکروز آواسکولار را داشته باشد. در این مطالعه رابطه خونریزی از پیچ پروگزیمال درطی تثبیت داخلی شکستگی ها گردن فمور و نکروز آواسکولار بررسی شد.مواد و روش‎ها: در یک مطالعه توصیفی مقطعی، بیماران بین ۱۹تا ۶۰ سال که با شکستگی گردن فمور ...  بیشتر