نتیجه پیوند و ترمیم عصب سیاتیک با چسب و بخیه (مطالعه حیوانی در موش)

محمدعلی حسینیان؛ تورج سلیمی

دوره 9، شماره 4 ، مهر 1390، ، صفحه 158-161

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121046

چکیده
  پیش‌زمینه: به منظور ترمیم عصب می‌توان از چسب استفاده نمود. هدف از این تحقیق ارزیابی ترمیم عصب سیاتیک در موش با استفاده از چسب و بخیه و مقایسه آن با گروه درمان نشده بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه از نوع «بررسی مداخله‌ای پیاپی موردها» 18 موش با قطع سیاتیک در داخل کانال نخاعی بررسی شدند. در 14 موش (گروه درمان یا آزمایشی)، ترمیم از طریق ...  بیشتر

جراحی در سندرم توراسیک اوت‌لت: مقایسه دو روش جراحی بالای ترقوه و زیربغلی

محمدعلی حسینیان؛ تورج سلیمی؛ یلدا سلیمانی فرد؛ کوروش شیبانی

دوره 8، شماره 1 ، اسفند 1388، ، صفحه 20-24

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121134

چکیده
  پیش‌زمینه: درمان سندرم توراسیک اوت لت به دو روش غیرجراحی و جراحی صورت می گیرد. در مواردی که درمان غیرجراحی موثر نباشد، استفاده از روش‌های جراحی ضرورت دارد. در این مطالعه دو روش جراحی بالای ترقوه (supraclavicular) و زیربغلی (transaxillary) با یکدیگر مقایسه شدند.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه گذشته‌نگر، تعداد ۶۹ بیمار مبتلا به سندرم توراسیک اوت‌لت ...  بیشتر